PARTNER PORTALU
  • BGK

Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym: kończy się nabór do grup roboczych

  • MIW    16 lutego 2017 - 10:25
Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym: kończy się nabór do grup roboczych
Trwa dyskusja nad gospodarką o obiegu zamkniętym w Polsce. (fot. pixabay.com)

• Jeszcze do jutra (17 lutego) przyjmowane będą zgłoszenia do pracy w grupach roboczych Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
• Osobne grupy robocze zajmować się będą tematyką: odpadów, biogospodarki, modeli biznesowych i działań miękkich.
Zespół ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym został powołany w czerwcu ubiegłego roku na mocy zarządzenia ministra rozwoju. Do prac w Zespole zostali zaproszeni przedstawiciele resortów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowia. Planuje się, że w robocze prace Zespołu włączeni zostaną także przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i inne podmioty, których dotyczy GOZ.

Czytaj: Gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce: piękne hasło czy realny plan?

Celem prac Zespołu jest określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, a także opracowanie Mapy Drogowej w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w listopadzie ubiegłego roku, kolejne 19 stycznia. Na pierwszym przedstawiono koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powołano członków Zespołu, podczas drugiego dyskutowano nad wstępnym projektem Mapy Drogowej przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju oraz zdecydowano o utworzeniu tematycznych grup roboczych, w których będą uczestniczyć także zaproszeni partnerzy społeczno-gospodarczy. Osoby zainteresowane udziałem w pracach tych grup powinne do 17 lutego wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej ministerstwa rozwoju i wysłać go w edytowanej wersji na adres lukasz.sosnowski@mr.gov.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.