PARTNER PORTALU
  • BGK

Zielone inwestycje w budynkach publicznych

  • GK    17 sierpnia 2012 - 16:54
Zielone inwestycje w budynkach publicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu „System zielonych inwestycji”. Kwota środków przeznaczona na ten cel to 35 mln zł.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 35 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł, w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł. Wnioski można składać od 1 września do 1 października.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs V”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, uczelnie oraz instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.