PARTNER PORTALU
  • BGK

Zintegrowane zarządzanie przynosi korzyści

  • AW    8 grudnia 2011 - 13:15
Zintegrowane zarządzanie przynosi korzyści

Zwalczanie ubóstwa, podnoszenie standardu mieszkań komunalnych, ochrona środowiska, konkurowanie o fundusze inwestycyjne – to niektóre z wyzwań, które stoją przed miastami. Zmierzyć się z nimi pomaga zintegrowany system zarządzania.
Wyzwania te, jak podkreslają eksperci z Fundacji Sendzimira, wymagają kompleksowych rozwiązań i współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Ich koordynację na wszystkich etapach - od planowania, przez realizację i monitoring po ewaluację i sprawozdawczość - ułatwia zintegrowany system zarządzania (IMS).

IMS wywodzi się z normy zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz Wspólnotowego Schematu Zarządzania Ekologicznego i Audytu (EMAS). Dotychczas w systemie EMAS zarejestrowanych jest zaledwie 30 organizacji z Polski, w tym dwie z sektora administracji publicznej - Urząd Miasta w Trzebini oraz Ministerstwo Środowiska. Wymierne efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska obejmują m.in.:

- spadek zużycia paliwa przez samochody służbowe MŚ o 77 proc. w ostatnich czterech latach,
- redukcja zużycia wody o 38,17% w przeliczeniu na pracownika w latach 2007 - 2010,
- spadek o 70 proc. ilości wytworzonych odpadów z tektury w 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Ludwigsburg - IMS przynosi miastu korzyści

Miasta Europy Zachodniej, które wdrożyły IMS do praktyki zarządzania są najlepszym przykładem tego jakie korzyści może przynieść IMS. Jednym z takich miast jest Ludwigsburg (południowo - zachodnie Niemcy, ok. 88 tys. mieszkańców), który uczestniczył w projekcie „Managing Urban Europe-25".

W Ludwisburgu opracowano systematycznie aktualizowaną koncepcję rozwoju miasta oraz położono nacisk na partycypacyjne zaangażowanie społeczności lokalnej. W ten sposób wypracowano 14 programów miejskich, obejmujących szerokie spektrum zagadnień - od tworzenia atrakcyjnych warunków mieszkaniowych po budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania umożliwiło m.in. ustabilizowanie poziomu wydatków miejskich oraz redukcję zadłużenia miasta mimo panującego kryzysu ekonomicznego. Przykład Ludwigsburga pokazuje, że nawet przy ograniczonych zasobach finansowych można prowadzić efektywną politykę lokalną.

Wdrożenie IMS w Ludwigsburgu przyniosło także inne korzyści, np.:

- wzrosła rozpoznawalność miasta, które jest prezentowane w licznych opracowaniach i artykułach jako modelowy przykład zarządzania na poziomie lokalnym,
- pojawiła się możliwość realizacji celów także na wyższych poziomach administracji - burmistrz Ludwigsburga zasiada obecnie w krajowej radzie ds. zrównoważonego rozwoju przy rządzie federalnym i wraz z innymi 20 burmistrzami jest zaangażowany w proces dialogu dotyczącego zrównoważonego rozwoju miast i wsi..

Trudności we wdrażaniu IMS

Rozpowszechnianie IMS w polskich miastach jest celem Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, powołanego w ramach międzynarodowego Projektu CHAMP. Inauguracja Partnerstwa w Polsce miała miejsce 23 listopada br. w Poznaniu podczas seminarium „Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju - zintegrowany system zarządzania", zorganizowanego przez Fundację Sendzimira.

Jego uczestnicy, mówiąc o trudnościach we wdrażaniu rozwiązań takich jak IMS w polskich miastach, wskazywali przede wszystkim na:

- brak świadomości istnienia zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem - zrównoważony rozwój jest pojęciem obcym, a nawet jeśli zagadnienie to jest rozpoznawalne, to istnieje przekonanie, że na poziomie lokalnym niewiele można zrobić w tym względzie. W związku z tym nie dostrzega się potrzeby podejmowania skoordynowanych działań mających na celu łatwiejsze i efektywniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów finansowych, kadrowych oraz środowiskowych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.