PARTNER PORTALU
  • BGK

Złożyli wnioski o skierowanie ustaw "śmieciowych" do trybunału

  • PAP    15 maja 2013 - 18:00
Złożyli wnioski o skierowanie ustaw "śmieciowych" do trybunału

Ponad 6 tys. indywidualnych wniosków o skierowanie tzw. ustaw "śmieciowych" do Trybunału Konstytucyjnego złożyli w środę mieszkańcy Dolnego Śląska we wrocławskim biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Inicjatorzy przedsięwzięcia z Ruchu Społecznego Obrony Mieszkańców podkreślają, że niektóre zapisy Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są niezgodne z konstytucją.

Czytaj też: Jakie kary za brak deklaracji śmieciowych?

"Występujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich w imieniu ponad 6 tys. Dolnoślązaków o zaskarżenie w Trybunale Konstytucyjnym ustaw "śmieciowych" przynajmniej w dwóch punktach. Po pierwsze chodzi o to, że ustawa wprowadza zbiorową odpowiedzialność, po drugie zaś wprowadza na rynek monopol" - powiedział w Mirosław Lach z Ruchu Społecznego Obrony Mieszkańców.

Jego zdaniem podatek od wywozu śmieci będzie odprowadzany do gminy przez spółdzielnie bądź zarządców budynku. "W niemal każdej spółdzielni są osoby, które nie płacą czynszu, bądź, które spóźniają się z opłatami. Pytamy, kto zapłaci za tych ludzi" - powiedział Lach.

Monopol zaś, zdaniem inicjatorów zaskarżenia ustaw "śmieciowych", wiąże się z koniecznością wywozu odpadów do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. "Musimy odprowadzać śmieci do Regionalnych Instalacji i płacić ceny, które przez nie są ustalane. Poza tym ceny wywozu będą dyktowane przez dwie trzy duże firmy, ponieważ małe nie mają szans w przetargach" - dodał Lach.

Zdaniem Lacha poprzedni system odbioru śmieci działa sprawnie. "Był konkurencyjny i racjonalny cenowo. Do 31 grudnia mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe płacili za śmieci 30 gr od metra kwadratowego, od 1 lipca będą płacić 1,27 zł od metra kwadratowego" - powiedział Lach, który jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Podpisana w połowie lutego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pozwala samorządom na bardziej zróżnicowaną politykę dotyczącą naliczania opłat za śmieci. Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Samorządy dostały 18-miesięczny okres przejściowy.

Od 1 lipca br. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.