PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiana opłaty za śmieci wymusza złożenie nowej deklaracji

  • Piotr Toborek    1 października 2013 - 17:20
Zmiana opłaty za śmieci wymusza złożenie nowej deklaracji

Zmiana stawki opłaty za śmieci pociąga za sobą konieczność złożenia przez mieszkańców nowych deklaracji – oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Wójt Gminy Stare Pole zapytał RIO w Gdańsku o to, „czy w związku z tym, że zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z podjętej uchwały, wymagane jest złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty przez mieszkańców? Czy wystarczy wysłanie z urzędu zawiadomienia o zmienionej wysokości przedmiotowej opłaty."

RIO powołując się na art. 6. Ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku jasno stwierdziła, że z przepisu wynika, że w razie zmiany danych będących postawą ustalenia wysokości należnej opłaty konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zdaniem RIO przepis został sformułowany w niebudzący wątpliwości sposób, a co ważne, nie przewiduje on, aby jego zastosowanie było różne w zależności od podstaw zaistnienia zmian.

W opinii Izby proponowane przez gminę zawiadomienie mieszkańców o zmianie opłaty w formie listownej - zamiast składania nowej deklaracji - nie tylko nie znajduje oparcie w ustawie, ale może wręcz prowadzić do naruszenia przepisu art. 6n, ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości.

RIO dodaje także, że ustawa nie posługuje się sformułowaniem „korekta deklaracji", a jedynie sformułowaniem „nowa deklaracja".

Izba zauważa także, że choć brak jest podstaw prawnych do wysyłania zawiadomienia o zmianie opłat, to za uzasadnione uznaje wysłanie informacji o uchwaleniu przez gminę nowych stawek opłat, w oparciu o które mieszkańcy będą mogli składać nowe deklaracje.

RIO podkreśla także, że deklaracje stanowią podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego stąd też powinny zawierać aktualne dane i być składane przez właścicieli nieruchomości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • och, 2013-10-02 10:14:37

    Zadziwia przywoływanie stanowiska RIO w artykule bez podania publikatora .
  • ehh, 2013-10-01 22:34:20

    Chore i idiotyczne, jak wszystkie przepisy w tym kraju.