PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w opłatach za śmieci w Krośnie

  • KrosnoCity.pl    7 października 2013 - 13:34
Zmiany w opłatach za śmieci w Krośnie

Rada Miasta Krosna uchwaliła zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami. Uchwała trafiła na sesję w trakcie obrad, na dodatek okazało się, że w uzasadnieniu są błędy wynikające z pośpiesznego użycia opcji "kopiuj - wklej". Zgodnie z nową uchwałą opłatę za ostatnie dwa miesiące trzeba będzie uiścić do 15 grudnia, czyli o miesiąc wcześniej.
O tym, że taka uchwała pojawi się na sesji Rady Miasta było wiadomo od początku, projekt jednak nie był gotowy. Radni rozpoczęli obrady i dopiero w trakcie zmieniono porządek obrad wprowadzając ten dodatkowy punkt dotyczący podjęcia "Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie zmiany uchwały określającej termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dodatek uzasadnienie uchwały wzbudziło wątpliwości radnych".

- Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa, proponujemy dokonanie zmiany terminu ostatniej raty należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami i przesunięcie tej daty na 15 grudnia za ostatnie dwa miesiące (czyli listopad, grudzień) roku - przedstawił projekt skarbnik miasta, Marcin Połomski dodając, że zmiana wynika z ordynacji podatkowej.

Czytaj też: Gminy dopłacają do śmieci?

Jak wyjaśniono, zmiana uchwały spowodowana jest koniecznością w ramach systemu gospodarki odpadami, stosowana w sprawach nieuregulowanych w ustawie o uczip. zapisów ordynacji podatkowej Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 749 art. 11) , która stanowi że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Radni nie rozumieją i pytają

- Myśmy razem z panem radnym Niepokojem trzy razy czytali to uzasadnienie i nie rozumiemy tej ostatniej sekwencji. Proszę, żeby to zostało wyjaśnione. To co Pan skarbnik powiedział to rozumiemy, ale ten zapis jest chyba nielogiczny - zwracał uwagę radny Stanisław Czaja (Klub Samorządowy).

Następnie zacytował fragment uzasadnienia przedstawiony radnym, w którym napisano, między innymi, że "stawki opłat oraz sposób ich naliczania zostaną podane w uchwale w sprawie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi".

- Nie rozumiemy tego zapisu, nie wiemy o co chodzi - stwierdził radny Czaja.

Za nieporozumienie przeprosił naczelnik Wydziału Ochrny Środowiska, Krzysztof Smerecki.

- W pośpiechu zamieściliśmy uzasadnienie do tej poprzedniej uchwały - stwierdził naczelnik - Uzasadnienie powinno brzmieć tak jak pan Skarbnik przekazał. Musimy zapewnić ściągalność do końca roku, dlatego datę przesuwamy z 15 stycznia na 15 grudnia - dodał naczelnik przepraszając radnych.

Kolejny błąd w treści przedstawionego uzasadnienia wskazał prezydent Piotr Przytocki, zwrócił uwagę, że opłata nie jest pobierana kwartalnie, tylko co dwa miesiące.

Wśród radnych zrobiło się małe zamieszanie, bo kolejne osoby też miały wątpliwości co do zapisów w uzasadnieniu.

- Czy to musi być na tę sesję? Czy musimy to już uchwalić? Może należy uporządkować to uzasadnienie tak żeby było zrozumiałe dla wszystkich? - pytała radna Anna Bazan (Klub Samorządowy).

W odpowiedzi prezydent Piotr Przytocki poinformował, że zapisy uzasadnienia nie mają wpływu na treść uchwały.

- Były błędy przy sformułowaniu uzasadnienia, natomiast uchwała jest czytelna. Im wcześniej będą powiadomieni mieszkańcy o tej zmianie, tym lepiej dla gminy. Im później się dowiedzą, tym gorzej dla nas - stwierdził prezydent.

Projekt uchwały wprowadzono pod obrady, a następnie przyjęto jednomyślnie. Jednak do tej pory nie ogłoszono tej zmiany, poza mało konkretną informacją na stronie krosno.pl przy okazji informacji o podjętych uchwałach. Nie podano tam jednak, że termin opłaty za ostatnie dwa miesiące upływa 15 grudnia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.