PARTNER PORTALU
  • BGK

Znakomite wyniki odzysku i recyklingu we Włocławku

  • bad    26 sierpnia 2014 - 21:34

Rok po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami Włocławek osiągnął najlepsze wskaźniki w kujawsko-pomorskim.
Wyróżnić należy przede wszystkim poziom odzysku i recyklingu odpadów papierowych, metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych. Wynik procentowy Włocławka za 2013 rok to 19,54%. Tak dobrego poziomu nie osiągnęło żadne z pozostałych miast kujawsko-pomorskiego.

Razem z Bydgoszczą Włocławek przoduje również w poziomie odzysku i recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Procentowy wynik w tej kategorii (im wyższy procent, tym lepiej) to 94,00%. Dla porównania, Toruń osiągnął w tej kategorii poziom 77,33% a Grudziądz 48,00%.

Czytaj też: Te rozwiązania poprawią nadzór gminy nad firmą odbierającą odpady

Kolejna kategoria to składowane odpady ulegające biodegradacji. W tym przypadku, im mniejszy procent tym lepszy wynik. Za 2013 rok Włocławek osiągnął wskaźnik 33,93%, co również plasuje nas w czołówce województwa.

Czytaj też: Odpady zamiast do kosza trafiają do kanałów

- Zaproponowany system podziału na odpady suche i mokre przyniósł spodziewany efekt w postaci osiągnięcia przez miasto znakomitych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - mówi Andrzej Sołtysiak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. - Włocławek osiągnął poziomy, które Minister Środowiska wymaga od gmin w 2017 roku. W przypadku poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych tutaj mamy wynik, który powinien zostać osiągnięty dopiero w 2020 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Inowroclawianin, 2014-09-07 01:09:11

    A Inowrocław jakie ma wyniki może ktoś poda do publicznej wiadomości?