PARTNER PORTALU
 • BGK

Znamy winowajców brudnych pociągów

 • Piotr Kazimierowski – www.kolej.com.pl    14 października 2014 - 11:54
Znamy winowajców brudnych pociągów

Dotychczas w świadomości większości społeczeństwa, polityków i mediów za brudne pociągi odpowiadał jedynie przewoźnik, który niewłaściwie egzekwował od wykonawcy poziom realizacji usług utrzymania czystości w swym taborze kolejowym.
Jak się okazuje, sytuacja ta jest jedynie skutkiem znacznie głębszych i poważniejszych nieprawidłowości wynikających z zaniedbań i błędów systemowych, za które odpowiadają w znacznie większym stopniu zamawiający nowy i zmodernizowany tabor – głównie pracownicy urzędów marszałkowskich, producenci nowego i modernizowanego taboru, a także zarządca infrastruktury, który zapomniał zupełnie o konieczności dostosowania swojej infrastruktury do nowych wymagań technicznych taboru kolejowego oraz zmian na rynku.

Czytaj też: Przewozy Regionalne wystawiają pociąg na internetowej licytacji

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas analiz, z powodu nienależytej dbałości o interes samorządu i przyszłego użytkownika, kupowanych często z unijnym dofinansowaniem pojazdów, nabywane szynobusy i elektryczne zespoły trakcyjne są obarczone poważną wadą prawną, mającą diametralny wpływ na utrzymanie czystości.

W wyniku działań producentów taboru kolejowego, którzy bezprawnie wprowadzają zbyt szeroką ochronę praw autorskich do sporządzanej przez siebie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej, ani właściciel, ani użytkownik taboru nie może jej publikować podczas przetargów i wyboru wykonawców.

Czytaj też: Doprowadzą pociąg z Olsztyna do lotniska w Szymanach

W ten sposób niemożliwym staje się prawidłowe oszacowanie oferty przez wykonawcę, który nie dysponuje podstawowymi dokumentami, takimi jak instrukcje czyszczenia taboru kolejowego, co z kolei w sposób rażący narusza art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, mówiący m.in że: „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty a także że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję".

Brak możliwości publikacji szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości sprawia, iż po pierwsze szacowanie wartości zamówienia obarczone jest znacznym błędem wynikającym z braku dostatecznych informacji o wielkości, rodzaju stosowanych środków chemicznych, obowiązujących procedurach technicznych i bezpieczeństwa niezbędnych do prawidłowego utrzymania czystości, jak również eliminuje z udziału w rynku firmy, które mogłyby podnieść jakość utrzymania poprzez zastosowanie mechanizacji robót.

Niestety brak wystarczających informacji o innym procesie czyszczenia dla każdego z typów i pojazdów szynowych, spowodowany tajnością dokumentacji sprawia, iż omijają ten segment uznając go skąd inąd słusznie za mocno zmonopolizowany i skorumpowany prywatno-biznesowymi układami.

Natomiast producenci taboru w pogoni za monopolem na utrzymanie taboru utajniają wszelką dokumentację, nawet tą związaną z opisem procesu czyszczenia, co doprowadza do kuriozalnej sytuacji, gdzie ściśle tajnym staje się dokument mówiący o tym, jakie środki i w jaki sposób należy stosować do każdej z wielu rodzajów powierzchni, by utrzymać należyty poziom czystości.×
KOMENTARZE (5)

 • cała para w gwizdek, 2014-11-05 08:26:18

  Do Dawny pasażer P K P : no coś Ty, masz pojęcie jak drastycznie wzrosłoby bezrobocie, jakby ta cała świta trafiła na bruk? A tylko domyślać się można po ostatniej słynnej zmianie zatrudnienia, że wtedy to już trzeba będzie ogłosić upadłość państwa, a my będziemy płacić, płacić, płacić te długi za o...dprawy...  rozwiń
 • obecny pasażer autobusów, 2014-10-15 10:27:42

  Prostsze rozwiązanie - SPRYWATYZOWAĆ!!! Tysiące autobusików i autobusów prywatnych, jakoś się porusza po drogach i jakoś nie ma problemu z brudem, itp.... najgorzej było np. w PKS Cieszyn....ale on już upadł i BUSBROTHERS ma punktualne, wygodne i czyste busy
 • Dawny pasażer P K P , 2014-10-14 18:33:02

  A może tak nareszcie ktoś puknie się w czapkę,zlikwiduje kilka setek spółeczek i wróci do jednego PKP. Bedzie jeden odpowiedzialny,jeden rozkład jazdy i skończy się ten bardak...