PARTNER PORTALU
  • BGK

Żnińska kolejka dostanie wsparcie samorządu wojewódzkiego

  • pap    25 stycznia 2014 - 18:16
 Żnińska kolejka dostanie wsparcie samorządu wojewódzkiego

Samorządowe władze województwa kujawsko-pomorskiego będą wspierać finansowo działalność Żnińskiej Kolei Powiatowej. Dofinansowanie ma zagwarantować dalsze funkcjonowanie jednej z najstarszych kolei wąskotorowych w Polsce.
"Zależy nam na dalszym funkcjonowaniu Żnińskiej Kolei Powiatowej. Wykonywane przez nią przewozy pasażerskie są wyjątkową na skalę Polski i popularną atrakcją turystyczną" - podkreślił w wydanym komunikacie Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak zaznaczył Całbecki, Żnińska Kolej Powiatowa na trwałe wpisała się w pejzaż kulturowy ziemi pałuckiej i jest jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych atrakcji. Kolej posiada w swych zasobach zabytkowy tabor i infrastrukturę, między innymi czynny parowóz Px38-805.

Żnińska Kolej Powiatowa działa w formie spółki z o.o., której głównym udziałowcem jest prywatny fundusz inwestycyjny. Udziały posiadają również powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, a także gminy Żnin oraz Gąsawa.

"Dotychczasowa forma organizacyjno-prawna działania spółki okazała się nieefektywna. Wobec niebezpieczeństwa zlikwidowania wykonywanych przez nią przewozów, samorządowe władze województwa opracowały projekt porozumienia na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania kolejki" - dodał marszałek.

Porozumienie, którego stronami są Urząd Marszałkowski oraz pozostałe samorządy będące współudziałowcami spółki, przewiduje dalsze prowadzenie działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej już w ramach Muzeum Kolei Wąskotorowej (MKW) w Wenecji koło Żnina.

MKW jest oddziałem Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie prowadzonego przez gminę Żnin. Jak zapowiedziano, w pierwszym etapie spółka zarządzająca obecnie wąskotorówką wydzierżawi MKW część majątku: tabor oraz elementy infrastruktury kolejowej, a następnym etapem ma być zbycie części majątku spółki na rzecz muzeum.

Urząd Marszałkowski oraz pozostałe samorządy będą wspierać finansowo gminę Żnin jako organ prowadzący muzeum, w ramach którego Żnińska Kolej Powiatowa będzie funkcjonować. Kolejka ma zostać przekazana pod skrzydła muzeum w najbliższych dniach.

Początki historii Żnińskiej Kolei Powiatowej, o rozstawie szyn 600mm, sięgają roku 1892. Główną przesłanką do jej budowy była konieczność transportu płodów rolnych, między innymi buraków cukrowych dla nieistniejącej już cukrowni w Żninie.

Główna linia kolejki przebiegała na dystansie 20 km od Żnina przez Rydlewo i Biskupin do Rogowa z rozgałęzieniem długości 8 km w Biskupinie, w kierunku Gąsawy i Szelejewa. W samym Żninie usytuowano między innymi parowozownię, warsztaty naprawcze i rampę przeładunkową, służącą do przeładunku z kolei normalnotorowej na wąskotorową.

Od momentu otwarcia kolejka systematycznie się rozwijała, w roku 1914 łączna długość torów ŻKP wynosiła już ponad 70 km. Po ostatniej wojnie okres świetności kolejki przypada na lata 1945-50, kiedy to w ramach trwającej odbudowy kraju kolejka przewoziła rocznie ponad 800 tysięcy ton towarów i blisko 40 tysięcy podróżnych. W 1949 w ramach nacjonalizacji ŻKP przeszła we własność PKP.

W roku 1962 zdecydowano o likwidacji przewozów osobowych, a w następnych latach stopniowo likwidowano ruch towarowy, jednocześnie demontując tory. W roku 1972 otwarto Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina, a zarząd PKP podjął decyzję o otwarciu linii turystycznej Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa.

W 2002 roku powiat Żniński wraz z gminą Gąsawa przejęły majątek od PKP. Od tej chwili ŻKP jest samodzielną spółką, przewożącą co roku do stu tysięcy osób.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.