PARTNER PORTALU
  • BGK

Zrekultywowana przepustka do przetwarzania odpadów

  • GK    19 lipca 2012 - 12:43
Zrekultywowana przepustka do przetwarzania odpadów

Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania mieszanych odpadów komunalnych nie wolno stawiać na zamkniętym składowisku. Możliwe jest to tylko po jego rekultywacji.
Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra środowiska z 7 maja 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przebiega w instalacji, która nie może być usytuowana na kwaterze składowiska odpadów.

Przepis ten został wprowadzony w celu wyeliminowania dowolnego sytuowania maszyn lub urządzeń na kwaterze przeznaczonej do składowania odpadów, przy czym dotyczy to kwatery przeznaczonej do składowania, eksploatowanej i zamkniętej.

– Należy przy tym podkreślić, że za datę zamknięcia składowiska odpadów uznaje się datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, zatem kwatera zamknięta nie oznacza kwatery zrekultywowanej – tłumaczy Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Tymczasem na zrekultywowanym i ustabilizowanym składowisku odpadów dopuszcza się możliwość budowy instalacji pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Zgodnie z nim na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.

– Okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów, wynika, że wykonanie wspomnianych prac nie spowoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska – przypomina wiceminister.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.