PARTNER PORTALU
  • BGK

Związki międzygminne ocenione. Inwestowały dobrze, ale...

  • GK    9 października 2012 - 11:02
Związki międzygminne ocenione. Inwestowały dobrze, ale...

Związki międzygminne dobrze przygotowują finansowo projekty współfinansowane z pieniędzy publicznych, ale niektóre zapominają o kontroli zarządczej i tolerują mechanizm korupcjogenny, czyli skupienie kompetencji w ręku jednego urzędnika.
Mimo stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność związków międzygminnych związaną z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z pieniędzy publicznych. Kontrolę przeprowadziła w okresie od 17 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. w sześciu związkach międzygminnych.

W latach 2004–2011 związki międzygminne objęte kontrolą realizowały ogółem 81 projektów złożonych ze 174 zadań o łącznej wartości ponad 1.336.939,3 tys. zł. Kontrolą objęto 32 zadania (18,4 proc.) na kwotę 525.469,6 tys. zł, tj. 39,3 proc. wartości wszystkich zadań realizowanych przez związki.

Ze 32 skontrolowanych zadań 30 (93,8 proc.) na łączną kwotę 524.984,7 tys. zł (99,9 proc.) realizowano w ramach projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE.

NIK pozytywnie oceniła m.in. zabezpieczenie interesów związków w umowach z wykonawcami oraz przygotowanie finansowe związków do realizacji projektów. Wszystkie prowadziły wymaganą przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych wyodrębnioną ewidencję księgową dla każdego z badanych projektów.

Organizacja inwestycji to podstawa

W czterech związkach (Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem, Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie i Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu) stwierdzono niewłaściwe przygotowanie organizacyjne.

Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego m.in. w statucie określił termin przedkładania zgromadzeniu związku projektu budżetu do 15 grudnia danego roku, tymczasem powinno być do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich NIK zauważyła, że w latach 2004–2011 jego dyrektor pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego zarządu związku dokonywał czynności zastrzeżonych dla kompetencji kierownika jednostki – zarządu związku, polegających m.in. na ustaleniu polityki rachunkowości oraz udzielaniu zamówień publicznych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.