• PARTNERZY PORTALU

22 zachodniopomorskie zabytki do remontu

Radni województwa zachodniopomorskiego zgodzili się na przeznaczenie 700 tys. złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Pula ta zostanie rozdzielona między 22 zabytki z terenu województwa.

Znaczna część zachodniopomorskich zabytków wymaga pilnego podjęcia prac remontowo-konserwatorskich lub przynajmniej zabezpieczających przed całkowitą destrukcją.

- Główną przesłanką do podejmowania działań na rzecz ochrony dóbr kultury w naszym województwie, pomijając fakt, iż jest to nasz ustawowy obowiązek, jest uznanie sfery dziedzictwa kulturowego za podstawę rozwoju i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionu, służący wzrostowi konkurencyjności regionu dla turystów, inwestorów i mieszkańców - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Urząd marszałkowski zaznacza, że w latach 2007 - 2010 województwo zachodniopomorskie przeznaczyło niemal 2 mln 600 tys. zł na remonty obiektów zabytkowych.

W 2007 roku przeprowadzono prace przy 20 obiektach sakralnych na kwotę 300 tys. zł. Środki te przekazane zostały gminom w formie pomocy finansowej.

Od roku 2008 samorząd województwa zmienił formułę działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z przyjętymi przez sejmik zasadami, dotacje celowe są udzielane w trybie postępowania konkursowego.

W roku 2008 dofinansowano, już według nowych zasad, 29 zadań na kwotę 600 tys. zł, co pozwoliło na przeprowadzenie prac przy 25 obiektach sakralnych i 4 niesakralnych.

W roku 2009 dofinansowano prace przy 24 obiektach, w tym 22 sakralnych i 2 niesakralnych, na kwotę 600 tys. zł. W 2010 r. realizowanych było 21 zadań, przy 14 obiektach sakralnych i 7 niesakralnych, na kwotę 560 tys.

Ponadto, w 2010 roku samorząd województwa przeznaczył pół miliona złotych na dofinansowanie renowacji bazyliki archikatedralnej.

W roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach przeznaczyono 500 tys. zł do rozdysponowania w otwartym naborze wniosków. Decyzją sejmiku dofinansowania przyznano 30 wnioskodawcom.

W tym roku dofinansowanie otrzymają 22 podmioty z naszego regionu, a łączna wartość przyznanych środków sięga 700 tys. zł. Listę podmiotów zamieszczamy poniżej w dziale Multimedia.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE