PARTNER PORTALU
  • BGK

22 zachodniopomorskie zabytki do remontu

  • AW    20 czerwca 2012 - 14:45
22 zachodniopomorskie zabytki do remontu

Radni województwa zachodniopomorskiego zgodzili się na przeznaczenie 700 tys. złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Pula ta zostanie rozdzielona między 22 zabytki z terenu województwa.
Znaczna część zachodniopomorskich zabytków wymaga pilnego podjęcia prac remontowo-konserwatorskich lub przynajmniej zabezpieczających przed całkowitą destrukcją.

- Główną przesłanką do podejmowania działań na rzecz ochrony dóbr kultury w naszym województwie, pomijając fakt, iż jest to nasz ustawowy obowiązek, jest uznanie sfery dziedzictwa kulturowego za podstawę rozwoju i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionu, służący wzrostowi konkurencyjności regionu dla turystów, inwestorów i mieszkańców - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Urząd marszałkowski zaznacza, że w latach 2007 - 2010 województwo zachodniopomorskie przeznaczyło niemal 2 mln 600 tys. zł na remonty obiektów zabytkowych.

W 2007 roku przeprowadzono prace przy 20 obiektach sakralnych na kwotę 300 tys. zł. Środki te przekazane zostały gminom w formie pomocy finansowej.

Od roku 2008 samorząd województwa zmienił formułę działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z przyjętymi przez sejmik zasadami, dotacje celowe są udzielane w trybie postępowania konkursowego.

W roku 2008 dofinansowano, już według nowych zasad, 29 zadań na kwotę 600 tys. zł, co pozwoliło na przeprowadzenie prac przy 25 obiektach sakralnych i 4 niesakralnych.

W roku 2009 dofinansowano prace przy 24 obiektach, w tym 22 sakralnych i 2 niesakralnych, na kwotę 600 tys. zł. W 2010 r. realizowanych było 21 zadań, przy 14 obiektach sakralnych i 7 niesakralnych, na kwotę 560 tys.

Ponadto, w 2010 roku samorząd województwa przeznaczył pół miliona złotych na dofinansowanie renowacji bazyliki archikatedralnej.

W roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach przeznaczyono 500 tys. zł do rozdysponowania w otwartym naborze wniosków. Decyzją sejmiku dofinansowania przyznano 30 wnioskodawcom.

W tym roku dofinansowanie otrzymają 22 podmioty z naszego regionu, a łączna wartość przyznanych środków sięga 700 tys. zł. Listę podmiotów zamieszczamy poniżej w dziale Multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.