PARTNER PORTALU
  • BGK

6 mln na Park Akademicki w Bydgoszczy

  • AT    24 lutego 2012 - 21:00
6 mln na Park Akademicki w Bydgoszczy

Na rewitalizację terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne – tzw. Park Akademicki władze Bydgoszczy przeznaczą w najbliższych latach prawie 6 mln zł. Procedury formalno-prawne są już zaawansowane.
- Chcemy w tym roku ruszyć z etapem projektowania koncepcyjnego i rozpocząć prace nad budowlaną dokumentacją projektowo-przedmiarową - informuje prezydent Rafał Bruski (zabierz głos/oceń prezydenta).

Jak donosi bydgoski magistrat planowane wydatki na 2012r. to: 1,5 mln zł (Budżet Miasta). W kolejnych latach przewidywane koszty to: 1,5 mln zł w 2013 r. oraz 2,815 mln zł w 2014r. Razem to 5,815 mln zł.

Czytaj też:  Przemysłowych wspomnień czar

- Obecnie oczekujemy na zajęcie stanowiska przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie darowizny Miastu terenu Skarbu Państwa o powierzchni prawie 28 ha m2 - z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne. Polskie Cegielnie, które dzierżawią teren od ponad 5 lat, przedłożyły już decyzję o wygaszeniu koncesji. Będzie to pomocne Wojewodzie w procedowaniu darowizny - mówi Rafał Bruski.

Załatwienie spraw formalno-prawnych (własnościowych) to warunek rozpoczęcia budowlanego procesu inwestycyjnego, w którym miasto jako inwestor powinno wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opracowana została już koncepcja programowo- przestrzenna dla Parku Akademickiego. Idea Parku Akademickiego ma być realizowana poprzez stworzenie zwartego oraz znaczącego w strukturze i skali miasta obszaru sportowo- rekreacyjnego służącego mieszkańcom całej Bydgoszczy i regionu, a w szczególności mieszkańcom Fordonu oraz środowisku akademickiemu, co ma zapewniać jego wielofunkcyjny charakter i dogodne położenie - deklaruje prezydent.

Teren projektowanego parku obejmuje obszar o powierzchni ok 60 ha, ograniczony od zachodu ul Rejewskiego, od północy ul. Akademicką, od południa torami kolejowymi, od wschodu terenami Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego. Z uwagi na wyjątkowe wartości przyrodnicze tego obszaru, uznaje się za zasadne zachowanie istniejących zbiorników wodnych, i wykorzystanie ich dla celów rekreacyjno wypoczynkowych - informuje magistrat.

Koncepcja przewiduje stworzenie na terenie parku sześciu stref: strefy parku linowego, strefy sportów wodnych, strefa sportów ekstremalnych, baza nurkowania, strefa rekreacyjno - przyrodnicza oraz strefa obiektu kubaturowego.

Jak donosi urząd koncepcja wskazuje potencjalne możliwości zagospodarowania tego obszaru, i może być podstawą do dalszych działań. Jest to proces długotrwały, ale niezbędne jest wskazanie docelowych zamierzeń i możliwości, aby poczynić pierwsze kroki w tym kierunku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.