PARTNER PORTALU
  • BGK

Ambitne plany rewitalizacji stołecznej Pragi

  • AW    29 listopada 2014 - 18:32

Kolejne nowe mieszkania, nowe rozwiązania komunikacyjne, centra kultury i aktywności lokalnej, przedsiębiorczości i kreatywności oraz wsparcie dla najbardziej potrzebujących - to najważniejsze założenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Pragi, na który stołeczny ratusz przeznaczy do 2022 roku 1 miliard złotych.
Program rewitalizacji to wieloletni proces, który skupia się obecnie na jednym obszarze, obejmującym dwie strefy: śródmiejską i miejską prawobrzeżnej Warszawy – część Pragi-Południe (podobszar Kamionka), Pragi-Północ (podobszary Nowej i Starej Pragi oraz Szmulowizny) i Targówka (podobszary Targówka Fabrycznego i Mieszkaniowego).

Jak podkreśla stołeczny magistrat, proces przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku prowadzony jest z udziałem mieszkańców. Od 2012 roku razem z ekspertami prowadzone były prace analityczne i diagnostyczne oraz szereg spotkań z lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na obszarze objętym programem i warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami. Stołeczny ratusz planuje przedstawić całościowy projekt do ostatniego etapu konsultacji społecznych na przełomie lutego i marca 2015 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji do roku 2022 to:

Budownictwo społeczne:

W ramach programu budownictwa społecznego na lata 2015 – 2022 na Pradze Północ, Południe i Targówku powstanie 1,7 tysiąca nowych mieszkań (w tym 671 kompleksowo zmodernizowanych w zabytkowych kamienicach), ponad 3 tysiące zostanie wyremontowanych, a blisko 5 tysięcy podłączonych do centralnego ogrzewania.

Warszawa realizować będzie inwestycje mieszkaniowe w 2 obszarach: budowy i modernizacji przez TBS oraz przez władze dzielnic.

Koszt budownictwa społecznego do 2022 roku w całej Warszawie to ponad 920 mln złotych, w tym budowa nowych lokali mieszkalnych - ok. 540 mln złotych. Udział finansowy m.st. Warszawy wyniesie 242 mln zł, zaś 298 mln to przewidywany wkład finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt, emisja obligacji, dopłaty z programu budownictwa komunalnego).

W połowie listopada prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz – Waltz podpisała list intencyjny w tej sprawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program budownictwa społecznego skierowany jest również do osób, których dochody są za wysokie na uzyskanie mieszkania komunalnego, jednak zbyt niskie, aby otrzymali kredyt na kupno własnego mieszkania.

- 5 000 mieszkań na Pradze podłączonych do centralnego ogrzewania (c.o.)
- 1 700 nowych lokali mieszkalnych (głównie w formule TBS), w tym 671 kompleksowo zmodernizowanych w kamienicach zabytkowych
- 3 000 kompleksowo wyremontowanych mieszkań

Kultura i turystyka:

Włączenie obszaru do nowoczesnej, turystycznej i kulturalnej przestrzeni miasta
- Orkiestra Symfonia Varsovia - renowacja zabytkowych budynków, budowa nowej sali koncertowej,
- Centrum Kultury Nowa Praga – Pałacyk Konopackiego
- Centrum tańca (Stalowa 34),
- modernizacja Teatru Baj.

Sport i rekreacja:

- skwer sportów miejskich
- modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Namysłowskiej.

Wsparcie mieszkańców:

- kontynuacja przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i młodzieży (świetlice, zajęcia, współpraca organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej) w ramach działających od 2013r. Lokalnych Systemów Wsparcia
- poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.