PARTNER PORTALU
  • BGK

Architekt warszawskiego MSN proponował kolidujące z prawem rozwiązania projektowe

  • AT    10 maja 2012 - 16:35
Architekt warszawskiego MSN proponował kolidujące z prawem rozwiązania projektowe

Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z siedzibą TR Warszawa pozostaje jednym z najważniejszych przedsięwzięć stołecznego ratusza. Dlatego w związku z opóźnieniami w projektowaniu sięgającymi ok. 2 lat i po wielokrotnych zmianach terminu zakończenia prac nad projektem, rozwiązano współpracę z dotychczasowym architektem gmachu MSN.
W najbliższym czasie rozpocznie się opracowywanie procedury konkursu architektonicznego na nowy projekt siedziby obu instytucji w tej samej lokalizacji, czyli na Placu Defilad.

Czytaj też: Warszawa żąda 5,5 mln kary od architekta

- Christian Kerez wielokrotnie proponował kolidujące z prawem budowlanym obowiązującym w Polsce oraz z zapisami zawartego między stronami kontraktu rozwiązania projektowe - informuje stołeczny ratusz. 

Dodaje, że podnoszona przez architekta kwestia nieuregulowanego stanu prawnego własności gruntu, która jego zdaniem uniemożliwiła pracę nad projektem budowlanym jest nieprawdziwa.

Miasto posiadało oświadczenie do prawa dysponowania gruntem, na którym planowana jest budowa muzeum, a samo projektowanie architektoniczne nie jest uzależnione od stanu prawnego nieruchomości. Aktualnie trwają negocjacje z właścicielami gruntu o wykupienie terenu pod budowę MSN.

- Siedmiokrotnie wydłużyliśmy termin na złożenie projektu budowlanego i niestety pomimo tego nie otrzymaliśmy zakończonego projektu budowlanego. Natomiast kilka dni temu – 25 kwietnia 2012 r. - otrzymaliśmy pismo od projektanta Christiana Kereza, w którym wycofuje się ze wszystkich poczynionych przez te dodatkowe dwadzieścia jeden miesięcy uzgodnień - mówi zastępca prezydenta Warszawy Jacek Wojciechowicz.

Jak dodaje po otrzymaniu pisma, które zanegowało ustalenia i nie dawało żadnych nadziei, że architekt będzie chciał kontynuować swoją pracę, podjęto decyzję o złożeniu pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę kar umownych naliczonych z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.6 mln zł.

- I jednocześnie złożyliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy architekta wraz z wezwaniem do zapłaty kar z tego tytułu na kwotę 5.4 mln zł – informuje zastępca prezydenta Warszawy  (zabierz głos/oceń prezydenta)

Jak donosi magistrat nie ma powodów, aby sądzić, iż zerwanie współpracy pomiędzy miastem a firmą architekta Christiana Kereza, CCAW Polska AG, nastąpiło w wyniku braku chęci współpracy ze strony inwestora.

Wielokrotnie przekładany termin dostarczenia dokumentacji, dziesiątki spotkań mających przyśpieszyć uzgodnienia, wsparcie w procesie uzgodnień z gestorami sieci podziemnych i Metra świadczą o pełnym zaangażowaniu władz miasta - informuje magistrat.

Najlepszym przykładem dobrej współpracy pomiędzy miastem a architektami i wykonawcami są przedsięwzięcia już zrealizowane w Warszawie jak Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Alzheimera.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z powiększającą się kolekcją dzieł sztuki, na czas trwania budowy, zajmie tymczasowo specjalnie zaadaptowany na ten cel pawilon Emilia przy ul. Emilii Platter.

Kalendarium ostatnich wydarzeń:

W grudniu 2010 roku Christian Kerez jednostronnie wstrzymał prace projektowe.

W listopadzie 2011 roku miasto stołeczne Warszawa wyznaczyło architektowi termin do przedłożenia poprawionej dokumentacji projektowej do dnia 26 lutego 2012 roku. Na wniosek Christiana Kereza termin przesunięto ostatecznie na 29 czerwca 2012 roku.

W kwietniu 2012 roku architekt złożył do Urzędu Miasta żądanie zapłaty za złożenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę (które nie nastąpiło) oraz żądanie zwrotu kosztów przelotów, spotkań, prezentacji i innych. W piśmie zakwestionował zasadność roszczeń m. st. Warszawy w zakresie złożenia poprawionej dokumentacji projektowej.

30 kwietnia 2012 r. został wysłany do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko firmie architekta, o zapłatę kar umownych naliczonych z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.637.333,79 zł.

9 maja br. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, nadzorujący w imieniu miasta stołecznego Warszawy realizację umowy na projekt siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wysłał do właściciela firmy CCAW Polska AG, architekta Christiana Kereza, oświadczenie o odstąpieniu od zawartych umów z winy projektanta wraz z wezwaniem do zapłaty przez kar umownych z ww. tytułu w łącznej wysokości 5.439.608,00 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Koralgol, 2012-05-11 10:55:28

    żadne konkretne propozycje padły
  • Kris, 2012-05-11 09:45:41

    Bardzo dobra decyzja. Niektórym architektom pomieszało się w główkach, a niektórzy mają wizje jak z komiksów tylko nie umieją ich przełożyć na projekt. Dla wszystkich jednak liczy się tylko szybko zarobiona WIELKA KASA.