PARTNER PORTALU
  • BGK

Będą szukać węgla w Małopolsce

  • pap    30 grudnia 2013 - 15:22
Będą szukać węgla w Małopolsce

Dwie firmy otrzymały od ministra środowiska koncesje na rozpoznanie złóż węgla kamiennego, rozciągających się na terenie trzech gmin na zachodzie Małopolski i gminy Jaworzno na Śląsku. Dawniej część złoża eksploatowała zamknięta kopalnia "Siersza" w Trzebini.
Jak poinformował rzecznik urzędu miasta Trzebini Robert Siwek, koncesje otrzymała Kopalnia Granitu Kamienna Góra na złoże "Siersza" o powierzchni ponad 25 kilometrów kwadratowych. Obszar objęty koncesją w całości położony jest na terenie gminy Trzebinia i w dużej mierze pokrywa się z obszarem górniczym eksploatowanym w przeszłości przez zlikwidowaną kopalnię.

Na prace badawcze przewidziane w koncesji Kopalnia Granitu Kamienna Góra będzie miała trzy lata. Jednym z najważniejszych zadań będzie wykonanie otworu badawczo-rozpoznawczego do głębokości 900 metrów w rejonie dawnego szybu "Artur". Ponadto przeprowadzone zostaną m.in.: badania otworowe, laboratoryjne, geotechniczne i gazowe oraz wykonana zostanie dokumentacja geologiczna.

Po zakończeniu wszystkich działań zapisanych w koncesji inwestor będzie mógł starać się w Ministerstwie Środowiska o koncesję na wydobycie węgla ze złoża.

Podobną koncesję w październiku tego roku minister środowiska udzielił katowickiej spółce Carbon Investment. Obejmuje ona poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla kamiennego w obszarze "Siersza 2", który obejmuje ponad 13 kilometrów kwadratowych i rozciąga się na terenie gmin Trzebinia i Jaworzno.

Prace badawczo-rozpoznawcze potrwają dwa lata i obejmą m.in. wywiercenie otworu rozpoznawczo-badawczego do głębokości 380 metrów na terenie gminy Jaworzno.

W resorcie środowiska toczy się jeszcze postępowanie na wniosek spółki Hydrotech Carbonia z Rybnika o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu w obszarze "Siersza - Krystyna", rozciągającego się w gminach Trzebinia, Alwernia i Krzeszowice.

"Gdyby w rejonie Trzebini powstała w przyszłości chociażby jedna kopalnia, to na solidną i dobrze płatną pracę w niej mogłoby liczyć około tysiąc osób" - ocenił burmistrz Trzebini Stanisław Szczurek.

Według władz miasta, duże zainteresowanie sierszańskimi złożami węgla kamiennego ze strony podmiotów gospodarczych oraz uzyskanie przez nie pierwszych koncesji rodzi coraz większe nadzieje i szanse na odrodzenie się górnictwa węglowego w rejonie Trzebini.

Zaznaczają one, że Trzebinia to gmina z dużymi tradycjami górniczymi, jest tam więc duże poparcie i sentyment wśród mieszkańców dla tej gałęzi przemysłu wydobywczego.

W mieście tym od połowy XIX wieku funkcjonowała Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza", która została zamknięta w 2001 roku.

Według mapy geologiczno-gospodarczo-sozologicznej, opracowanej w 2001 roku na zlecenie Gminy Trzebinia przez naukowców z krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, w rejonie Trzebini wciąż zalega pod ziemią około 227 mln ton węgla kamiennego.

Sierszańskie złoża węglowe zostały dobrze rozpoznane, a ich zasobność została oszacowana na podstawie 986 odwiertów badawczych, wykonanych w latach 1939-1992 zarówno z powierzchni ziemi, jak i z wnętrza byłej kopalni. Do głębokości 1000 metrów zasoby złoża "Siersza" oraz "Siersza - obszar rezerwowy" są ulokowane w 14 pokładach.

Średnia grubość pokładów to około 3,5 metra, ale rozpoznano również pokład o miąższości wynoszącej 9 metrów. Średnia kaloryczność węgli z sierszańskich złóż wynosi około 24,5 MJ
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.