PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie droga do terenów inwestycyjnych w Dąbrowie Górniczej

  • PAP    11 kwietnia 2013 - 17:12
Będzie droga do terenów inwestycyjnych w Dąbrowie Górniczej

Samorząd Dąbrowy Górniczej, w granicach której leży jeden z największych terenów inwestycyjnych w południowej Polsce - Tucznawa, rozpoczął procedury związane z budową drogi dojazdowej do tego terenu. Władze miasta liczą, że uda się przyciągnąć tam inwestorów.
O możliwościach inwestowania w Dąbrowie Górniczej i innych miastach Zagłębia Dąbrowskiego rozmawiano podczas czwartkowej konferencji "Inwestycje i innowacyjność szansą na rozwój regionów. Wyzwania i prognozy dla Zagłębia Dąbrowskiego".

Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza wskazał, że po latach dominacji przemysłu ciężkiego dużego znaczenia w mieście i jego okolicach nabrał sektor usługowy, motoryzacja oraz przemysł przetwórczy.

"Przede wszystkim obserwujemy rozwój branży tworzyw sztucznych, produkcji szkła, branży budowlanej oraz elektronicznej. Dzięki korzystnemu usytuowaniu Zagłębie to ważny region dla firm logistycznych" - uważa prezydent.

Jako zalety inwestowania w Zagłębiu miejscowi przedsiębiorcy wymieniają przede wszystkim lokalizację, obecność specjalnej strefy ekonomicznej, wykwalifikowaną kadrę i rynek zbytu. Władze miasta cieszą się, że w mieście ulokowały się też firmy świadczące nowoczesne usługi biznesowe (np. informatyczne, rozliczeniowe itp.), jak Wipro i ArcelorMittal Shared Service Centre Europe.

Dąbrowa Górnicza oferuje inwestorom m.in. zlokalizowany w dzielnicy Tucznawa jeden z największych terenów inwestycyjnych w Polsce południowej. To obszar o powierzchni 259 hektarów o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym, z którego 99,5 ha włączono do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę infrastruktury drogowej łączącej ten teren z drogą krajową nr 94. Wierzę, że wkrótce ta powstająca wielofunkcyjna strefa przemysłowo-usługowa stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu" - powiedział Podraza.

Samorządowcy uważają, że za kilka lat teren w Tucznawie ma szansę stać się strefą gospodarczą z parkiem naukowo-technologicznym i inkubatorem przedsiębiorczości, który przyciągnie kilkanaście firm sektora nowoczesnych technologii i usług, dających 4-6 tys. miejsc pracy.

Chodzi o blisko 9-km drogę łączącą Tucznawę z drogą krajową nr 94. M.in. na ten cel samorząd stara się o 100 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zgodę na jego zaciągnięcie dali już miejscy radni. Dzięki temu mogła ruszyć procedura jego pozyskania. Miasto zdecydowało się na kredyt m.in. wobec fiaska starań o pozyskanie prywatnego partnera do projektu budowy drogi do terenów inwestycyjnych.

Po uzbrojeniu tych terenów samorząd chce zadbać o infrastrukturę wspierającą działalność innowacyjnych firm i nowoczesnej gospodarki, np. poprzez stworzenie parku i inkubatora nowych technologii. "Będziemy dalej rozwijać technologie internetu szerokopasmowego, wykorzystując je do nowoczesnych narzędzi systemowych" - zadeklarował Podraza.

Kolejna część kredytu miałaby służyć sfinansowaniu części wkładu własnego miasta do unijnego projektu przebudowy drogi krajowej 94 od granicy miasta z Sosnowcem do granicy ze Sławkowem. Droga ta to w dużej części dwupasmowa arteria wiodąca m.in. z Bytomia przez Olkusz do Krakowa - najpopularniejsza trasa alternatywna dla płatnej autostrady A4. Przez teren Dąbrowy Górniczej przebiega jej 8-kilometrowy odcinek.

Prezydent Podraza wskazał, że miasta Zagłębia Dąbrowskiego wspierają nowe inwestycje, m.in. zwalniając z podatku od nieruchomości oraz udzielając wsparcia na zakładanie własnego biznesu. Potrzeba natomiast więcej instytucji wspierających innowacyjność firm oraz instytucji okołobiznesowych i funduszy wspierających innowacje i eksport.

W przyjętej strategii samorząd Dąbrowy Górniczej stawia m.in. na nowoczesną szerokopasmową sieć internetową. Miasto działa też jako jedno z "Energie Cite" i chce wspierać przedsięwzięcia z zakresu energii odnawialnej. "Budujemy też własną przewagę konkurencyjną opartą o naturalne zasoby miasta. Stawiamy więc na rozwój usług sportowo-turystyczno-rekreacyjnych" - powiedział Podraza.

Przedsiębiorcy podejmujący na terenie Dąbrowy Górniczej nowe inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy mogą skorzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości. "Pracujemy nad kolejnym programem, który pomoże zrewitalizować nasze miasto i dąbrowskim małym i średnim firmom da szansę na odnowę siedzib i poprawę wizerunku" - zadeklarował prezydent. Zapowiedział też stworzenie w mieście nowoczesnego komunikacyjnego centrum przesiadkowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.