PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie teren pod mieszkania

  • dziennik.swidnica.pl    24 stycznia 2011 - 20:50

We wrześniu 2009 roku została wszczęta procedura planistyczna na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Strzegomiu w rejonie ul. Krótkiej (terenu po byłych ogrodach miejskich). Mają tam powstać mieszkania.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż teren objęty zmianą planu miejscowego pow. ok.2,69 ha posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, bliską odległość od centrum, stanowi południową ekspozycję terenu, ze względu na dostęp do wszystkich mediów może zostać wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną.

Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe, obszar objęty zmianą planu zamierzano przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Bezpośrednie sąsiedztwo z obszarem staromiejskim, który położony jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej (teren chroniony przepisami o ochronie zabytków) stworzyło wymóg odpowiedniego kształtowania zabudowy. W związku z tym na terenie działki bezpośrednio przylegającym do istniejącej zieleni parkowej należało wprowadzić zabudowę o wysokiej intensywności zabudowy.

W trakcie procedury planistycznej projekt planu miejscowego uzyskał wszystkie stosowne opinie i uzgodnienia.

W dniu 27 października 2010 roku uchwałą Nr 75/10 Rada Miejska w Strzegomiu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom w rejonie ulicy Krótkiej. Przeznaczenie terenów w planie miejscowym to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, ulice wewnętrzne, drogi piesze.

Dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan ustalił zasadę podziału terenu na działki budowlane, z której wynika, iż w wyniku podziału uzyskano by 18 działek o pow. od 800 m2 do 1.000 m2.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną istnieje możliwość lokalizacji dwóch budynków mieszkaniowych wysokiej intensywności zabudowy.

W projekcie budżetu Gminy Strzegom na rok 2011, który Rada Miejska ma uchwalać 31 stycznia 2011 roku., zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie - 48.000 złotych na wykonanie projektu uzbrojenia terenu po byłych ogrodach miejskich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.