Będzie trzecia obwodnica Krakowa?

• Kraków musi być przygotowany, również pod względem komunikacyjnym, na codzienną obsługę około miliona - miliona dwustu tysięcy zmotoryzowanych.
• Komunikacyjne problemy miasta może rozwiązać zakończenie budowy trzeciej obwodnicy.
Będzie trzecia obwodnica Krakowa?
Budowa kolejnej obwodnicy Krakowa ma kosztować ponad 3 mld zł (fot. www.krakow.pl)

Usprawnienie ruchu międzydzielnicowego, w szczególności po zachodniej stronie centrum, wyeliminowanie relacji międzydzielnicowych ze śródmieścia, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. To główne argumenty przemawiające za budową tras Zwierzynieckiej, Pychowickiej i Łagiewnickiej, co oznaczałoby powstanie tzw. III obwodnicy Krakowa.

Łącznie chodzi o liczącą 11,6 km arterię.

Budową tej trasy miałaby się zająć gminna spółka celowa. Decyzję o jej utworzeniu mają podjąć radni podczas sesji w środę, 3 lutego. Korzyść z takiego rozwiązania to przede wszystkim szansa na szybsze wykonanie zadania.

Spółka mogłaby się starać o dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), kredyt bankowy oraz środki Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

- Budowa całego południowo-zachodniego odcinka III obwodnicy Krakowa ma sens jedynie pod warunkiem realizacji wszystkich trzech jej elementów. Aby móc ruszyć z budową konieczne jest sięgnięcie po środki zewnętrzne, a to może zrobić proponowana spółka celowa. Równie istotne jest to, by Trasa Łagiewnicka miała swoją kontynuację w kierunku północnym. Dlatego tak ważne jest wybudowanie w kolejnych latach tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej – zaznacza Tadeusz Trzmiel zastępca prezydenta Krakowa.

Jego zdaniem, Kraków musi być przygotowany, również pod względem komunikacyjnym, na codzienną obsługę około miliona, miliona dwustu tysięcy zmotoryzowanych użytkowników.

To są wielkości przyjęte w planowanych dla tej części miasta rozwiązaniach komunikacyjnych.

Jak mówi Trzmiel planując układ komunikacyjny Krakowa władze miasta myślą przede wszystkim o przyszłości.

- Opieramy się na różnego rodzaju studiach i analizach, które pokazują, jak w perspektywie kilkudziesięciu lat będzie wyglądał ruch samochodowy w mieście i wokół Krakowa. Wyniki wykorzystujemy przy formułowaniu dokumentów strategicznych gminy – zaznacza.

Chodzi m.in. o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju miasta, czy politykę transportowa dla Krakowa.

Pierwszy z dokumentów przyjęty został przy wskaźniku motoryzacji w wysokości 534 pojazdów na tysiąc mieszkańców. Szacuje się jednak, że od października każdego roku, w Krakowa przybywa około 50-60 tysięcy samochodów, którymi przyjeżdżają studenci. Poza tym do miasta codziennie wjeżdża 120 tys. samochodów z zewnątrz.

- Te dane też musimy brać pod uwagę przy projektowaniu układu drogowego, który obecnie - przy braku obwodnic - korzysta z ulic w centrum czy Śródmieściu. A tak nie powinno być – uważa wiceprezydent Krakowa.

Zwraca uwagę, że centrum miasta, a więc także Dębniki, Krowodrza, Grzegórzki, Zwierzyniec powinny zostać przywrócone mieszkańcom. - Obecnie przestrzeń publiczna zajęta jest przez samochody. Chcemy ograniczyć dostępność centrum dla samochodów, przywrócić płynność ruchu, poprawić jakość powietrza. I to są właśnie nadrzędne cele budowy trzeciej obwodnicy - argumentuje.

 

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Ogromne koszty dla Krakowa, a pomysł samej trasy jest urojony.
Z mojej opinii rozsądniejsze jest przygotowanie sieci parkingów przy SKA na linii do Skawiny (Skawina, Kraków Sidzina, Kraków Sanktuarium).
Dodatkowo konieczna jest przebudowa autostrady od węzła Zakopiańskiego do Łagiewnik
.... rozwiń

Krakus, 2016-02-03 12:23:43 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE