PARTNER PORTALU
  • BGK

Budowa obwodnicy Mielca zakończona

  • AT    14 sierpnia 2015 - 11:09

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Mielca. - Inwestycja usprawni ruch tranzytowy i komunikację w mieście oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców - zaznaczyła Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju.
"Jest ona ostatnim elementem blisko 120-kilometrowej trasy realizowanej dzięki ok. 600 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Utworzenie nowego korytarza komunikacyjnego pomiędzy województwem podkarpackim i świętokrzyskim przyczyni się m.in. do poprawy powiązań społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami" – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas uroczystości oddania do użytku ostatniego odcinka drogi.

Inwestycja usprawni ruch i zwiększy bezpieczeństwo

Nowa trasa liczy ponad 17 km. Przedsięwzięcie składało się z budowy trzech odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica, od miejscowości Tuszów Narodowy do ul. Dębickiej. Dwa z nich, o łącznej długości ok. 8 km, zostały udostępnione kierowcom w listopadzie 2014 r. i styczniu br. Projekt objął również budowę skrzyżowań, wiaduktu nad linią kolejową oraz infrastruktury towarzyszącej.

"Inwestycja usprawni ruch tranzytowy i komunikację w mieście oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Mielca i północno-zachodniej części Podkarpacia" – zaznaczyła wiceszefowa resortu.

Wiceminister Wendel podkreśliła, że stan infrastruktury drogowej i dostępność transportowa należą do jednych z kluczowych czynników rozwoju regionalnego.

"Sprawne połączenia drogowe przekładają się na trwały i stabilny wzrost gospodarczy. Z Programu Polska Wschodnia przeznaczyliśmy ponad 476 mln zł na inwestycje, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej i otaczających ich obszarów z siecią dróg krajowych, w tym należących do transeuropejskiej sieci transportowej" – poinformowała.

Lepszy dostęp do rynku pracy

Dzięki temu poprawi się dostęp do rynków pracy. Wpłynie to także na ożywienie przedsiębiorczości w makroregionie oraz wzrost jego atrakcyjności gospodarczej. Projekty drogowe będą wyłaniane w drodze konkursu. Pierwszy z nich MIiR planuje ogłosić pod koniec br.

Obwodnica powstała w ramach dwóch projektów: Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I i etap II. Całkowita wartość przedsięwzięcia to niemal 153 mln zł, z czego ponad 124 mln zł to unijne dofinansowanie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.