PARTNER PORTALU
  • BGK

Bydgoszcz. Rewitalizacja Młyna Rothera nabiera tempa

  • JL    30 listopada 2016 - 06:25
Bydgoszcz. Rewitalizacja Młyna Rothera nabiera tempa
Tak będzie po rewitalizacji wyglądać Młyn Rothera w Bydgoszczy. Fot. Bydgoszcz.pl

• Bydgoszcz zakończyła procedurę dialogu technicznego związaną z zagospodarowaniem Młyna Rothera.
• Dzięki niej sprawniej przygotuje opis zamówienia niezbędny do ogłoszenia przetargu na prace projektowe.
• Poprzedni przetarg budzi jednak wątpliowści. Na środowej sesji (30 listopada) głosowaniu zostanie poddana uchwała ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektu.
Dialog związany był z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykorzystania wnętrz zespołu budynków: Młyn Rothera, Spichrz Zbożowy, Spichrz Mączny na terenie Wyspy Młyńskiej wraz z aranżacją, wystrojem wnętrz i wyposażeniem ruchomym uwzględniającym wyznaczone im funkcje oraz instalacjami technicznymi niezbędnymi do ich obsługi.

W trakcie procedury dialogu wskazano na możliwość wyboru sposobu zagospodarowania obiektu oraz wykonawcy dokumentacji projektowej w drodze konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni zespołu budynków. Wyznaczone zostały jednocześnie trzy kierunki zagospodarowania obiektu: stworzenie przestrzeni związanej z promocją wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu, aranżacja ogrodów wody będących centrum innowacyjnej edukacji, stworzenie związanej z miastem ekspozycji rozwoju technik.

Zakłada się, że jednym z elementów pracy konkursowej będzie analiza proponowanych koncepcji pod kątem kosztów proponowanych sposobów zagospodarowania. W zakresie konkursu będzie również wskazanie przestrzeni o charakterze komercyjnym. Parter i I piętro spichrzy: zbożowego i mącznego zostaną w części wykorzystane na cele gastronomiczne i nie będą wchodziły w zakres objęty konkursem. Przed rozpoczęciem konkursu skalkulowany zostanie budżet utrzymania nowo powstałego obiektu oraz oszacowany zostanie limit środków na prace adaptacyjne.

– Rewitalizacja Młyna Rothera i jego otoczenia są kluczowe dla wizerunku nie tylko Wyspy Młyńskiej, ale całego salonu miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Wybrane kierunki zagospodarowania tych obiektów dają szansę na stworzenie miejsca, które będzie budziło zainteresowanie bydgoszczan oraz turystów. Warto podkreślić, że wybrane kierunki zagospodarowania bardzo często proponowali bydgoszczanie w trakcie konsultacji na zagospodarowanie całego kompleksu.

Obecnie w kompleksie z Młynem Rothera trwają prace konserwatorsko-budowlane w Spichrzu Zbożowym (od strony rzeki). Zakończą się one w II kwartale przyszłego roku. Polegają one na restauracji konstrukcji oraz pokrycia dachu, restauracji ścian zewnętrznych, łącznie z ich wzmocnieniem dzięki budowie drewnianej konstrukcji wewnętrznej ściany szkieletowej. Zakończyły się też prace projektowe pozwalające przekształcić kompleks Młyna Rothera na wielofunkcyjny obiekt usługowy w celu umożliwienia prowadzenia działalności o różnym zakresie programowym, z możliwością komercyjnego wykorzystania części obiektów. Zakłada on między innymi kompleksową rewitalizację konstrukcji kompleksu dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem otoczenia.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.