PARTNER PORTALU
  • BGK

Bytom: 20 marca startuje Specjalna Strefa Rewitalizacji

  • PAP    10 marca 2018 - 11:33
Bytom: 20 marca startuje Specjalna Strefa Rewitalizacji
Bytom (fot. wikipedia.org)

Uchwała bytomskich radnych ws. ustanowienia tam Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) wejdzie w życie 20 marca br.
  • Specjalna Strefa Rewitalizacji obejmie łącznie 348 ha, czyli 5,02 proc. powierzchni miasta.
  • To narzędzie, dające samorządom specjalne instrumenty, np. prawo pierwokupu nieruchomości, będzie obowiązywało w Śródmieściu, Bobrku oraz Rozbarku.

Jak zakłada ustawa o rewitalizacji, SSR ma ułatwiać miastom realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Gminy mogą np. korzystać z prawa pierwokupu przy zakupie nieruchomości. W strefie będą obowiązywały ułatwienia w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania dotacji remontowych (choć bytomska uchwała zastrzega, że tylko w przypadku zabytków z listy zabytków woj. śląskiego), czy zwalniania z trybu przetargowego.

Wniosek o ustanowienie Strefy składa się po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GRP), który w Bytomiu został przyjęty w lutym ub. roku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Specjalna Strefa Rewitalizacji miała zacząć obowiązywać tam od 1 stycznia br. Na przełomie grudnia i stycznia trwały jednak jeszcze konsultacje projektu uchwały wprowadzającej SSR.

Konsultacje dotyczyły trzech ujętych w GPR podobszarów rewitalizacji: Śródmieścia, Bobrka oraz Rozbarku. W następstwie konsultacji do SSR włączono jeszcze jeden podobszar - Śródmieście Północ. Uchwalona 26 lutego przez miejskich radnych uchwała, która ustanowiła SSR na okres dziesięciu lat, wejdzie w życie w dwa tygodnie od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego, czyli 20 marca.

W informacji o ustanowieniu Strefy na stronie bytomodnowa.pl miasto przypomniało m.in., że korzystając z prawa pierwokupu nieruchomości znajdujących się w strefie, będzie też mogło wywłaszczyć je na cele społeczne. Wywłaszczenie może być podyktowane tylko działaniami na cel publiczny. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, cel publiczny to budowa lub rozbudowa budynków służących rozwojowi budownictwa społecznego.

- Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, na czas prowadzonych robót, lokatorów wywłaszczonych budynków może czekać przeprowadzka do innych mieszkań. Przysługuje im prawo do lokalu o podobnym standardzie, w jakim mieszkali do tej pory, a później - powrót do pierwotnie zajmowanego lokalu. Jeśli jednak okaże się, że lokator nie będzie chciał opuścić zajmowanego mieszkania, miasto będzie mogło wystąpić z wnioskiem do wojewody, który wyda nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu - zaznaczył bytomski samorząd.

Choć warunki obszaru zdegradowanego spełnia 9 z 21 wydzielonych w Bytomiu jednostek urbanistycznych, wobec ograniczeń wynikających z ustawy o rewitalizacji ostatecznie wydzielono tam sześć podobszarów: Śródmieście, Śródmieście Zachód, Śródmieście Północ, Rozbark, Bobrek i Kolonię Zgorzelec (a także dziewięć obszarów niezamieszkałych).

W ten sposób obszar rewitalizacji w Bytomiu zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93 proc. powierzchni miasta. Specjalna Strefa Rewitalizacji obejmie łącznie 348 ha, czyli 5,02 proc. powierzchni miasta.

Jednocześnie z pracami nad SSR bytomski samorząd w wydzielonych sześciu tzw. kwartałach pilotażu rewitalizacji (w Śródmieściu i Rozbarku) podjął działania zmierzające do zaplanowania dalszych działań rewitalizacyjnych, m.in. warsztaty, konsultacje z mieszkańcami, banki wolontariatu i wzajemnych usług sąsiedzkich.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.