PARTNER PORTALU
  • BGK

Bytom, rewitalizacja: czego oczekują mieszkańcy?

  • pt/pap    11 maja 2016 - 14:43
Bytom, rewitalizacja: czego oczekują mieszkańcy?
Rewitalizacja tkanki miejskiej Bytomia związana np. z kamienicami w śródmieściu będzie realizowana w latach 2017-2018. (fot.bytom.pl)

• Do końca czerwca mieszkańcy Bytomia będą mogli zgłaszać pomysły do tworzonego przez samorząd Gminnego Programu Rewitalizacji.
• W połowie maja ma też ruszyć cykl 35 spotkań konsultacyjnych.
Wśród przewidzianych działań partycypacyjnych związanych z przygotowywaniem Programu miasto poinformowało o możliwości zgłaszania pomysłów do tego dokumentu za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie bytomodnowa.pl. Wyznaczony termin ich przyjmowania to 18 maja - 30 czerwca.

Formularz jest krótki, pomysły trzeba opisać zwięźle, czyli mieszcząc się w rubrykach należy m.in.: scharakteryzować problem, wskazać sposób jego rozwiązania i podać, jaki osiągnie efekt. Trzeba też zaznaczyć, kto może lub powinien go realizować, ile to będzie w przybliżeniu kosztowało, a także, jak zmierzyć rezultat danego projektu.

Miasto uczula, że pomysły rewitalizacyjne powinny mieścić się w obszarach zagadnień: przestrzenno-funkcjonalnych, społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technicznych.

Kompleksowa rewitalizacja Bytomia

Kontekst tych działań to przygotowywany 7-letni program kompleksowej rewitalizacji i odnowy miasta (2016-2022). Ogółem na działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją miasto ma dysponować mniej więcej miliardem zł.

Na ten rok Bytom ma zabezpieczone środki na prace dot. przedsięwzięć prostych w przygotowaniu - niewymagających działań społecznych. To warta ok. 70 mln zł pula projektów obejmujących m.in. termomodernizacje, odnowę zabytków i bioróżnorodność.

Rewitalizacja m.in. tkanki miejskiej związana np. z kamienicami w śródmieściu - jako działania wrażliwe społecznie, wymagające włączenia mieszkańców - będzie realizowana od lat 2017-2018.

Pod kątem m.in. działań rewitalizacyjnych przewidzianych do finansowania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (ok. 400 mln zł) powstaje Gminny Program Rewitalizacji (GPR). To dokument niezbędny dla przygotowania i finansowania środkami unijnymi działań tego typu - programujący planowane działania - do 2022 r.

Działania przestrzenno-funkcjonalne i techniczne wiążą się z porządkowaniem zdegradowanej przestrzeni, doposażaniem infrastruktury i ożywianiem otoczenia. Zakładane w nich przebudowy, konserwacje i renowacje obiektów muszą wiązać się z rozwiązywaniem problemów społecznych.

Rewitalizacja społeczna

Działania społeczne powinny uaktywniać lokalną społeczność. Miasto wymienia tu organizację kursów, warsztatów i szkoleń pomagających zapobiegać wykluczeniu, pomysły wyrównujące szanse edukacyjne dzieci czy działania pomagające rozwijać ich zainteresowania lub poprawiać sprawność fizyczną.

Działania środowiskowe powinny zmierzać np. do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza i rewaloryzacji terenów zielonych. Działania gospodarcze mają wspierać kreatywność osób przedsiębiorczych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być realizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub ich rezultaty przeciwdziałać występującym tam negatywnym zjawiskom społecznym. Dostarczone na formularzach propozycje mają być przeanalizowane i poddane konsultacjom - według deklaracji samorządu to mieszkańcy zdecydują, które zostaną wpisane do Programu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.