PARTNER PORTALU
  • BGK

CBA i ABW zajmą się sprzedażą ziemi?

  • Farmer.pl    24 lutego 2013 - 09:29
CBA i ABW zajmą się sprzedażą ziemi?

MSW widzi potrzebę zajęcia się sprzedażą ziemi na rzecz cudzoziemców i zapowiada czynności zmierzające do uszczelnienia systemu.
- Ze względu na wagę problemu zasadne wydaje się rozważenie skoordynowania działań, podjęcie szerszej współpracy zmierzającej do wypracowania wspólnych zasad postępowania pomiędzy jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w szczególności Agencją Nieruchomości Rolnych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, właściwymi wojewodami, organami kontroli skarbowej, organami samorządu terytorialnego, a w szczególnych wypadkach również zaangażowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa - stwierdził Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych, odpowiadając na pytanie posła Franciszka Jerzego Stefaniuka, wyrażające potrzebę uszczelnienia sprzedaży ziemi prowadzonej przez ANR.

Czytaj też: Rolnicy: dość wyprzedaży polskiej ziemi

Poinformował też, że prowadzona sprawa dotycząca OT ANR w Szczecinie trafiła do CBA.

- Jednocześnie chciałbym poinformować, że 3 grudnia 2012 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała szefowi CBA dokumenty otrzymane 21 listopada 2012 r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące zakwalifikowania osoby nieuprawnionej w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie do przetargu ograniczonego dla rolników zamierzających powiększyć prowadzone gospodarstwa rolne. W związku z tym, że w opinii ABW przedstawione w dokumentach ministerstwa okoliczności postępowań przetargowych organizowanych w związku ze sprzedażą w województwie zachodniopomorskim państwowych gruntów rolnych mogą skutkować wystąpieniem mechanizmów korupcyjnych i powodować konflikty interesów, zasadne byłoby przekazanie sprawy związanej z organizowanymi przez oddział terenowy agencji w Szczecinie przetargami na sprzedaż państwowej ziemi, zgodnie z kompetencją rzeczową, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem przeprowadzenia stosownych czynności kontrolnych, zweryfikowania informacji i dokonania oceny, czy opisany proceder miał miejsce, a jeśli tak, to czy doszło do złamania przepisów.

Najpierw rolnicy, potem OT ANR zgłosili też do prokuratury popełnienie przestępstwa dotyczące OT ANR w Szczecinie:

- Ponadto pragnę nadmienić, że w kontekście przetargów zorganizowanych na sprzedaż państwowej ziemi w województwie zachodniopomorskim Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi od grudnia 2012 r. postępowanie przygotowawcze, wszczęte z zawiadomienia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w związku z uczestnictwem w przetargu. Pod koniec grudnia 2012 r. zostało do niego dołączone przez oddział terenowy agencji w Szczecinie zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na naruszeniu interesów majątkowych właściciela mienia objętego przetargiem - dodał.

Rakoczy zapewnił też o gotowości działań ABW:

- Ponadto ABW zadeklarowała w razie konieczności gotowość wsparcia zarówno działań prokuratury, jak i innych służb zmierzających do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a także przeciwdziałania potencjalnym nieprawidłowościom w przyszłości.

Poseł Stefaniuk nie był zadowolony z odpowiedzi - stwierdził, że nawet nie może wyrazić swojego niezadowolenia, skoro udzielający wyjaśnień „odpowiada - z tego, co wiem - za straże pożarne".×
KOMENTARZE (1)

  • Sołtys z Kopydłowa, 2013-02-24 13:03:29

    Rozważenie skoordynowania działań, podjęcie szerszej współpracy, wypracowania wspólnych zasad postępowania, zaangażowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wyrażać potrzebę uszczelnienia - nie pomogą uszczelnienia - mleko i tak już się rozlało... Trzeba spuścić psy aby wyłapały chłep...cące serafińska śmietankę hieny...  rozwiń