Centrum innowacji dla biznesu

Bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy będzie miał laboratoria badawcze na miarę XXI wieku. Za ponad 57 mln zł. realizowany jest drugi etap budowy Regionalnego Centrum Innowacyjności.
Centrum innowacji dla biznesu

Projekt zakłada utworzenie kompleksu nowoczesnych laboratoriów naukowych w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych, które stanowić będą zaplecze badawcze dla przedsiębiorstw regionu.

Opiera się na modernizacji i doposażeniu istniejących pracowni uczelnianych. Część prac modernizacyjnych i adaptacyjnych już zakończono, kolejne są prowadzone.

Trwa też wyposażanie modułów badawczych w aparaturę oraz nowoczesne narzędzia informatyczne. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na luty 2014 roku.

Laboratoria pracować będzie na potrzeby budownictwa, budowy dróg oraz inżynierii środowiska. Obecnie trwają zakupy aparatury dla Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych i Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym.

Zakończono już prace modernizacyjno-adaptacyjne w laboratoriach służących badaniom genetycznymi i badaniom żywności oraz laboratoriach do prac w dziedzinie zarządzania i finansów oraz logistyki, a także w Centrum Digitalizacji i Informacji Naukowo-Technicznej.

Budowa Regionalnego Centrum Innowacyjności jest przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla regionu. Zaplanowane wsparcie ze środków Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 40 milionów złotych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Miejmy nadzieję,że nie sprzedali bystości przy okazji !Ko niecznie trzeba ogarnąć wszystkie aspekty funkcjonowania centrum.Te orię ale również praktyczne wykorzystanie osiągnięć naukowych.

utracona bystrość?, 2011-03-21 21:08:21 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE