PARTNER PORTALU
  • BGK

Chełm. Razem o drodze K-12

  • chelmonline.pl (paw.)    12 grudnia 2011 - 09:10
Chełm. Razem o drodze K-12

Chełmscy samorządowcy i posłowie spotkali się, by rozmawiać o pozyskaniu pieniędzy na remont, przebiegającej przez miasto drogi krajowej nr 12.
Przed kilkunastoma dniami prezydent Chełma (zabierz głos/oceń prezydenta) wystąpiła z wnioskiem do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o wyasygnowanie 200 milionów złotych na przebudowę biegnącej przez miasto międzynarodowej drogi 12. Chodzi o ulice Podgórze, Rejowiecką, Rampę Brzeską i ulicę Wschodnią.

W piśmie, które trafiło do kilkunastu osób, prezydent wskazała brak możliwości realizacji tej inwestycje ze środków miasta oraz szacunkowe koszty jej wykonania. Podobne pismo trafiło na ręce marszałka województwa lubelskiego (zabierz głos/oceń marszałka województwa). We wniosku adresowanym do samorządu województwa, władze Chełma proszą już o znacznie mniejszą kwotę 4,5 mln złotych. Pozyskanie tych środków wraz z wkładem własnym miasta powinno dać w sumie 9 milionów złotych. Tyle według wstępnych szacunków kosztowałaby dokumentacja techniczna, niezbędna do podjęcia jakichkolwiek prac drogowych.

– W wystąpieniu opisujemy sytuację finansową miasta, środki jakie przez kilka ostatnich lat wyłożyliśmy na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich oraz opis obecnego stanu głównych ulic miasta prowadzących do granicy z Ukrainą – mówi Agata Fisz – Jak fatalny jest stan tych dróg, my mieszkańcy Chełma wiemy doskonale. Chcę, aby o tym dowiedzieli się także ministrowie, urzędujący z Warszawie (zabierz głos/oceń prezydenta).

O środki na remont miejskiego odcinka K-12 władze Chełma nie zamierzają walczyć samotnie. O wsparcie i aktywne zaangażowanie w tej sprawie poprosiły również chełmskich parlamentarzystów. 8 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie. Udział wzięli w nim posłowie: Beata Mazurek, Zbigniew Matuszczak oraz Grzegorz Raniewicz. Miasto reprezentowała Agata Fisz z zastępcą Józefem Górnym, przewodniczący rady miasta Zygmunt Gardziński oraz dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Krzysztof Tomasik.

– Do przyszłorocznego budżetu wpisane mamy 75 tysięcy złotych na opracowanie wstępnej ekspertyzy, która pozwoli na realne oszacowanie zakresu niezbędnych prac. Dzisiaj przygotowanie kosztującego kilka milionów złotych projektu jest zamrożeniem pieniędzy, za które można remontować inne ulice i realizować inne inwestycje. Jeśli jednak będziemy mieli pewność, że w budżecie państwa znajdą się środki dla miasta, zwiększymy przyszłoroczne wydatki na K-12 do 4,5 miliona złotych.

Będzie to oznaczało co prawda zwiększenie deficytu, ale gruntowana modernizacja tej arterii jest nadrzędnym interesem miasta i mieszkańców – przekonywała zebranych Agata Fisz.

Józef Górny, odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą, wskazywał, iż jest to dowodem na to, że miasto nie oczekuje wszystkiego nie dając w zamian nic.

– Chcemy przecież partycypować w kosztach opracowania dokumentacji projektowej, ale należy pamiętać, iż to skarb państwa jest właścicielem tych dróg, a nie miasto – podkreślał wiceprezydent Górny .

W dyskusji jako pierwszy z posłów głos zabrał Zbigniew Matuszczak.

– K-12 to jeden z priorytetów, którym powinien zająć się parlament. Nie ulega wątpliwości, iż sama inwestycja powinna być finansowana z budżetu państwa. Ze swojej strony poruszę tę kwestię podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów. 14 i 15 grudnia podczas obrad sejmu musimy razem spotkać się z wiceministrami i innymi parlamentarzystami, aby przekonywać ich do tego zadania – mówił poseł Matuszczak.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Obserwator, 2011-12-12 10:25:39

    Postawa i aktywność Pani Prezydent Agaty Fisz jest prawidłowa i słuszna.Urząd Miasta zrobił tyle na ile go stać.Natomiast nasi wybrańcy sejmowi co najmniej o trzy lata za późno rozpoczynają akcję na rzecz K-12.Pieniądze wówczas się znajdą jak droga przez miasto będzie nieprzejezdna.Przypomnę w pierw...szym etapie wśród rządzących było zrozumienie i patrzyli przychylnie na K-12 i S-17.Potem Lubliniacy podrzucili S-19 i usilnie lobowali na rzecz tej drogi.W mediach lubelskich nagłaśniano konieczność budowy S-17 i S-19 bo to priorytet i strategiczne drogi dla Polski Wschodniej,a K-12 poszło w odstawkę i w zapomnienie,a komu zależało na tym to się domyślcie.  rozwiń