PARTNER PORTALU
  • BGK

Co dalej z terenami w Ursusie?

  • ZWI    24 maja 2013 - 12:05
Co dalej z terenami w Ursusie?

Radni Warszawy zablokowali kontrowersyjną uchwałę w sprawie zagospodarowania terenu byłych ZPC Ursus.
Rada Warszawy zablokowała kontrowersyjną uchwałę, której jedną z konsekwencji mogło być wydatkowanie ok. pół miliarda złotych z budżetu Warszawy.

Biuro Architektury i Planowania m.st. Warszawy chciało, aby radni tego samego dnia zaopiniowali i przegłosowali uchwałę dotyczącą terenu ZPC Ursus. Pomimo tego, iż kilka miesięcy wcześniej rada miasta uznała, że - nim zadecyduje o dalszych losach tego terenu - należy ponownie przeanalizować jego sytuację pod kątem zagospodarowania.

Radni zagłosowali przeważającą większością 49 głosów (przy 4 wstrzymujących się i braku sprzeciwu), za zdjęciem z obrad rady miasta głosowania nad kontrowersyjną uchwałą, której dalekosiężnym skutkiem mogło być wydatkowanie ok. pół miliarda złotych z budżetu Warszawy.

Przed głosowaniem, podczas obrad komisji ładu przestrzennego, radni zaopiniowali negatywnie wspomnianą uchwałę, wnioskując za usunięciem głosowania nad nią z porządku obrad. Radnych komisji zdziwił pośpiech w procedowaniu tej sprawy, ponieważ biuro architektury nie sporządziło jeszcze zleconej niedawno analizy.

Zdaniem „Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ursusa" urzędnicy zaproponowali radnym do przegłosowania projekt uchwały, który uczyniłby bezcelową analizę terenu byłej ZPC Ursus, zleconą przez radę miasta kilka miesięcy wcześniej.

Proponowana uchwała „wycinała" także, w ramach forsowanego przez miasto planu zagospodarowania, dwie duże przestrzenie, mające na razie pozostać bez planu. Gdyby doszło do podjęcia takiej uchwały, jej skutkiem byłyby takie absurdy planistyczne, jak np. drogi urywające się w środku terenu, czy mieszkania sąsiadujące bezpośrednio z kominami elektrociepłowni.

Warto dodać, że plan przewiduje także powstanie przedszkola w miejscu, w którym dziś działa oczyszczalnia ścieków przemysłowych. Wspomniana analiza, do której sporządzenia zobowiązane jest decyzją radnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, ma zostać przedstawiona w październiku br.

Została zlecona m.in. w związku z wyrokami sądów administracyjnych stwierdzających rażące złamanie prawa przy uchwalaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego tej części Warszawy.

- Kolejny raz urzędnicy ratusza próbowali wprowadzić w życie decyzje dotyczące przedsiębiorców bez porozumienia z nimi, na dodatek wbrew poprzednim decyzjom rady miasta - mówi Beata Linek ze „Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ursusa".

Na przegłosowaniu uchwały skorzystałaby przede wszystkim grupa kapitałowa forsująca zabudowanie byłej fabryki gigantycznym osiedlem mieszkaniowym.

Stowarzyszenie informuje też, że kolejni przedsiębiorcy potwierdzili, iż zgłoszą swoje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku ze Studium dotyczącym terenu ZPC Ursus, które - jak potwierdziły swoimi orzeczeniami WSA i NSA - powstało z rażącym naruszeniem prawa.

W świetle dostępnych dokumentów inspiracją do sformułowania kontrowersyjnej uchwały była decyzja Zespołu Koordynującego przy Prezydencie m.st. Warszawy, który w kwietniu br. zdecydował o kontynuowaniu procedury planu zagospodarowania ZPC Ursus i skierowaniu do uchwalenia części projektu MPZP terenów byłej fabryki.

Stowarzyszenie opowiada się za zrównoważonym zagospodarowaniem terenu byłych ZPC Ursus, uwzględniającym zlokalizowaną tam działalność produkcyjną.

Obecna analiza terenu, będąca w obiegu prawnym od 2006 r., nie wskazuje, iż na terenie ZPC Ursus działa przemysł; pomimo tego, że jest tam ok. 100 firm.

Przedsiębiorcy podkreślają również, że urzędnicy forsują osiedle mieszkaniowe w miejscu dawnych ZPC Ursus, choć trwa w tej chwili reindustrializacja tego terenu, m.in. powstaje tam bardzo duża inwestycja, która może przynieść dzielnicy nawet do 1 tys. nowych miejsc pracy.

„Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ursusa" wspiera lokalnych przedsiębiorców i inwestorów działających w dzielnicy Ursus. Działania Stowarzyszenia zmierzają do uchwalenia planu zagospodarowania terenów po byłych ZPC Ursus, który będzie odzwierciedlał potrzeby dzielnicy i miasta, a także respektował prawa własności i dotychczasowe zagospodarowanie terenów fabryki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.