PARTNER PORTALU
 • BGK

Czy jesteśmy gotowi na wielką wodę?

 • GK    17 kwietnia 2013 - 09:55
Czy jesteśmy gotowi na wielką wodę?

W 2013 r. przeznaczono prawie 1 miliard 300 milionów złotych na prace związane z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym mieszkańców.
W mamy Polsce blisko 8500 km wałów przeciwpowodziowych, z czego ponad 3730 km to wały I i II klasy o znaczeniu nie tylko lokalnym. Od 2008 roku 424 km z nich wyremontowano, zmodernizowano lub zbudowano od nowa.

W tym roku proces budowy i modernizacji obejmie kolejne 100 km. Wszystkie służby państwowe są gotowe i monitorują sytuację powodziową. Obecnie nie ma zagrożenia powodzią - występują natomiast lokalne podtopienia.

Takie informacje zostały przedstawione w czasie wtorkowej konferencji w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

- Kluczowe inwestycje są możliwe dzięki racjonalnemu planowaniu, którego w Polsce nie było przez wiele dziesiątków lat. Kończymy Informatyczny System Osłony Kraju ISOK, który jest jednym z najnowocześniejszych systemów zbierania danych na świecie. Na koniec przyszłego roku będziemy mieć narzędzie, które pozwoli i prognozować i racjonalnie wydawać środki - podkreślił sekretarz stanu w MAC Włodzimierz Karpiński.

- Naszym celem nie jest tylko usuwanie skutków katastrof i klęsk - bo to jest oczywiste i po powodzi w 2010 odbudowaliśmy tak ponad 40 tys. budynków. Teraz chodzi nam także o zabezpieczanie przed klęskami żywiołowymi - dodał.

Jak informuje resort administracji i cyfryzacji, po powodzi 2010 roku Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prowadzą prace związane z usuwaniem skutków oraz zabezpieczaniem przed powodziami. W szczególności przywracana jest drożność koryt cieków, umacniane są brzegi oraz dna, remontowane lub przebudowywane są uszkodzone elementy urządzeń wodnych, wypłacane odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące.

Prowadzona jest wycinka drzew i krzewów. regionalne zarządy szacowały łączne straty na kwotę około 1 942,9 mln złotych.

W latach 2010-2012 regionalne zarządy wydatkowały na najważniejsze inwestycje odtworzeniowe 402 mln złotych, pieniądze pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rezerwy celowej budżetu państwa (MAC) oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Na 2013 rok zapewnioną mamy kwotę 159 mln zł, w tym: 40 mln zł. (ze środki z NFOŚiGW) oraz 119 mln zł z rezerwy celowej.

Prowadzone są badania i pomiary służące opracowaniu ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli stale piętrzących wodę oraz wałów przeciw powodziowych. 97 procent wałów jest zarządzanych i nadzorowanych przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych i to one prowadzą większość prac związanych z rekonstrukcją i budową wałów.

W administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej jest tylko 274 km wałów (około 3 procent wszystkich wałów). Wszystkie uszkodzenia infrastruktury przeciwpowodziowej zostały naprawione.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, służby hydrometeorologiczne i służby kryzysowe wojewodów prowadzą stały monitoring sytuacji na terenach zagrożonych podtopieniami i powodzią. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, służbie podległej MSW, funkcjonuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej (PSP) należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Państwowa Straż Pożarna w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), będącego częścią systemu bezpieczeństwa państwa, dysponuje około 30 tys. strażaków PSP (zawodowych) oraz około 126 tys. strażaków ochotników jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.×
KOMENTARZE (4)

 • Chełmianin N, 2013-08-24 13:48:21

  Długo czekać nie będziemy i zimą także się zdarza, a ludzi przeraża to,że nie ma mądrego gospodarza. Urzędnik dobrze wie,że natura zawsze zrobi swoje, woda przyjdzie,zaszaleje i w rytm walca znów zaleje, będą głosy jak wszędzie,a urzędnik: jakoś tam będzie. Uznanie dla JodekMordka:niech teraz m...yślą w Urzędzie!  rozwiń
 • JodekMordka, 2013-08-23 22:50:06

  Pozdrowienia dla Chełmianin N Poczekamy na następną wielką wodę. Zobaczymy na czyje zdjęcie będzie można sp....ć. Tu się nic nie zmieni, w każdym bądź razie mało. Tu jest brak jakości, za dużo prywaty.
 • JodekMordka, 2013-04-17 21:05:40

  Czy jesteśmy gotowi? Chyba za 100 lat. Warszawa. Wzmacniali wały od Kępy Zawadowskiej. Widziałem w ub.roku, ponieważ jeżdżę tam na rowerze. A co ze stroną praską, konkretnie z wałem od Fieldorfa w kierunku Błot. Fiasko. A ja przyjdzie ponad ośmio metrowa czy to wytrzyma. Wątpię. Osiedla wzdłuż wału,... Gocław, chluba Warszawy Saska Kępa do Międzynarodowej pod wodą. Ponad 200 tys. ludzi do ewakuacji. Może komuś na tym zależy. Woda zabierze stare domy. Nie na wały nie ma. Proponuję jeszcze jeden Narodowy za 2,5 mld wybudować.  rozwiń