PARTNER PORTALU
  • BGK

Dekada inwestycji w Toruniu

  • GK    5 listopada 2012 - 13:17
Dekada inwestycji w Toruniu

Toruń w latach 2003 – 2012 przeznaczył ponad 2,24 mld zł na inwestycje. Najwięcej miasto wydaje na infrastrukturę drogową, obiekty sportowe, sieć wodno-kanalizacyjną i oświatę.
- Ponad 2,24 mld zł przeznaczył Toruń w latach 2003 - 2012 na inwestycje - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Najwięcej pieniędzy wydaliśmy na infrastrukturę drogową, obiekty sportowe, sieć wodno-kanalizacyjną oraz oświatę -n dodaje.

Na infrastrukturę drogową wydano 919 mln zł. 44 proc. tych wydatków przeznaczonych zostało na budowę mostu drogowego (koszt 407 mln zł), 41 proc. na główny układ komunikacyjny (379 mln zł), a 15 proc. na drogi lokalne (133 mln zł).

Środki własne Torunia na inwestycje drogowe stanowią 70 proc., tj. 647 mln zł, a 30 proc. to te pozyskane z Unii Europejskiej - 272 mln zł. Natomiast 1 mln zł to środki z budżetu państwa. Wśród tych inwestycji znajduje się m.in. budowa mostu drogowego (407 mln zł), wiadukt przy ul. Kościuszki (22 mln zł), ulice: Szosa Bydgoska (7,9 mln zł), Olsztyńska (14,9 mln zł), Szosa Lubicka (odc. I - 23 mln, odc. II - 39 mln zł), Szeroka i Królowej Jadwigi (9,2 mln zł), Mickiewicza (13,4 mln zł) czy Trasa Średnicowa Podgórza (35 mln zł).

Zrealizowano ponad 62 km dróg lokalnych, łącznie to 187 ulic. W latach 2003-2012 wydatkowano poza inwestycjami 185 mln zł na remonty kapitalne dróg, w 330 lokalizacjach, na powierzchni ok. 950 tys. m. kw.

Na komunikację miejską miasto przeznaczyło ponad 80 mln zł. Najwięcej, bo 36,6 mln zł, wydano na zakup taboru, natomiast na przystanki i dokumentacje - 24,2 mln zł. Za te środki udało się zakupić m.in. 58 autobusów i trzy samochody specjalistyczne za 44,7 mln zł .

Jedną z największych inwestycji w mieście jest FS/ISPA, czyli gospodarka wodno-ściekowa, na którą w latach 2003-2009 przeznaczono 252 mln zł (środki UE 155,3 mln zł).

87,3 mln zł przeznaczyło miasto na mieszkania. O 805 powiększył się zasób mieszkań komunalnych i socjalnych. Dodatkowo miasto wspiera inwestycje realizowane przez TTBS Sp. z o.o. (206 mieszkań).

Na ochronę zdrowia i opiekę społeczną miasto przeznaczyło 94 mln zł. Zmodernizowano i rozbudowano Szpital Miejski za 65,4 mln zł. Modernizację przeprowadzono również w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej (1 mln zł), ZPO przy ul. Ligi Polskiej (5,7 mln zł), ZOL przy ul. Paderewskiego (6,9 mln zł).

Powstał budynek opieki długoterminowej przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 6,6 mln zł. Gmina partycypowała w kosztach budowy Ośrodka Pomocy „Samarytanin" (1,3 mln zł). Pieniądze zostały również przeznaczone na likwidację barier architektonicznych w przychodniach oraz zakup sprzętu medycznego, samochodów i wyposażenia.

Na poprawę bezpieczeństwa w Toruniu samorząd przeznaczył 21 mln zł. Zamontowano łącznie 210 kamer na wszystkich osiedlach, obiektach komunalnych oraz na starówce (koszt 2,5 mln zł).

Zmodernizowano i rozbudowano Toruńskie Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności za 4 mln zł. Dofinansowanie zakupu 14 wozów strażackich (6,5 mln zł). Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby CPR (1,7 mln zł) oraz przy ul. Grudziądzkiej na siedzibę Straży Miejskiej (1,1 mln zł). Zmodernizowano także parking i wjazd do siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Legionów (0,9 mln zł).

Na edukację dzieci i młodzieży przeznaczono 170 mln zł . Wybudowano dwie nowe szkoły, jedną na Koniuchach (9,2 mln zł) i na osiedlu Bielawy Grębocin (13,5 mln). Szkoły zyskały również sale gimnastyczne (ZS 7, SP 34, ZS 15,IV LO).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.