PARTNER PORTALU
  • BGK

Dodatkowe pieniądze na dolnośląską wieś

  • bad    17 lipca 2014 - 17:27
Dodatkowe pieniądze na dolnośląską wieś

Pięćdziesiąta druga sesja sejmiku województwa dolnośląskiego za nami. W liczącym prawie siedemdziesiąt punktów porządku obrad nie zabrakło m.in. uchwał dotyczących dodatkowych pieniędzy na zadania realizowane w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi, przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM.
Radni województwa dolnośląskiego zdecydowali w czwartek m.in. o przeznaczeniu dodatkowych 151 tys. zł na zadania w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi". Kwotę udało się uzyskać dzięki oszczędnościom powstałym na rezerwie. Dzięki temu, oprócz dotychczasowego dofinansowania dla 79 projektów (na kwotę ponad 2 mln 85 tys. zł), kolejne projekty z listy rankingowej mają szansę na realizację. Dotyczy to:

* zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Suszka, Śrem i Topola,

* budowy placu zabaw dla dzieci w Zabłociu,

* remontu świetlicy wiejskiej w Chroślicach,

* remontu i doposażenia świetlic wiejskich w Gminie Wądroże Wielkie,

* remontu pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim,

* wyposażenia placów zabaw w Chrząstawie Wielkiej i Czernicy (Gmina Czernica).

Czytaj też: Co zyskała wieś przez 10 lat Polski w UE

Dodatkowo, radni zdecydowali o przystąpieniu Województwa Dolnośląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Tym samym przyjęli projekt Konwencji o utworzeniu EUWT NOVUM z o.o. oraz jego statut.

Założycielami i członkami Ugrupowania są: województwo dolnośląskie, kraje: liberecki, kralowohradecki pardubicki, ołomuniecki, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Euroregion Nysa - Stowarzyszenie Regionalne oraz Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis.

Powołanie EUWT ma na celu m.in. efektywniejsze wykorzystywanie funduszy unijnych na realizację projektów transgranicznych. Ma ono charakter wielostronnego partnerstwa. Istotą takiego ugrupowania jest to, że posiada ono osobowość prawną, dzięki czemu może samodzielnie aplikować o środki z UE na realizację przedsięwzięć wspólnych dla całego pogranicza.

Dzięki temu możliwe jest np. tworzenie spójnej oferty turystycznej dla kilku państw. Ugrupowanie zamierza m.in. wspierać i poprawiać ochronę zasobów naturalnych i kulturowych, zapobiegać zagrożeniom naturalnym i technologicznym, poprawiać dostęp do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, wspierać przedsiębiorczość, w szczególności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz powiązania między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.