PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansują Wniebowzięcie

  • BB    16 września 2011 - 20:15
Dofinansują Wniebowzięcie

W poniedziałek (19 września) zachodniopomorski wicemarszałek Andrzej Jakubowski odwiedzi Nowe Warpno, gdzie podpisze umowę o dofinansowanie renowacji zabytkowego kościoła.
Projekt pn. „Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie beneficjenta, czyli w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowym Warpnie (ul. Warszawska 11) – początek uroczystości o godzinie 13:30.

Orientacyjny koszt całkowity projektu: 1,5 mln zł, Maksymalne dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniesie 1,15 mln zł. Beneficjentem jest: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowym Warpnie

Projekt polega na renowacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie, stanowiącego istotny zabytek gminy, obiekt dziedzictwa kulturowego oraz ważny ośrodek kultury, kształtujący tożsamość regionalną mieszkańców. Jego realizacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno oraz rozwoju turystyki kulturowej na jej terenie.

W ramach renowacji Kościoła wykonane zostaną poniższe roboty budowlane:
izolacje przeciwwilgociowe oraz osuszenie obiektu - wykonana zostanie izolacja pionowa ścian
izolacja pionowa ścian fundamentowych, wymagająca wykonania wykopów, odgrzybienia i uszczelnienia ścian oraz zagęszczenia nasypanej ziemi,
przełożenie pokrycia dachu kościoła z częściową wymiana więźby dachowej – wymieniona zostanie obróbka blacharska murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów, położona zostanie nowa, ceramiczna dachówka, dokonana zostanie wymiana więźby dachowej -30% elementów konstrukcyjnych. Renowacja dachu kościoła będzie obejmować osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie rynien, a także impregnacje belek nośnych,
elewacja korpusu kościoła – obecny stan techniczny elewacji jest bardzo zły,
oczyszczenie z farby opasek okiennych i drzwiowych, wyrównanie i uzupełnienie szkarp, wykonanie podokienników oraz wymiana dachówki i elementów obróbki blacharskiej nad wejściami i gąsiorami. Podczas odnowy elewacji wykonany zostanie także podjazd ułatwiający dostęp do Kościoła osobom niepełnosprawnym.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w czerwcu 2011 roku, zakończenie planowane jest na grudzień tego roku.

Projekt jest realizowany w ramach Osi 6. Rozwój Funkcji metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • KO TEK, 2011-09-16 20:22:32

    NIEKTÓRZY JUŻ NA SAMĄ MYŚL O TYM SĄ WNIEBOWZIĘCI !!!