PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacja celowa na drogi wojewódzkie: Pieniędzy brak, inwestycje będą wstrzymywane?

  • AW    18 maja 2016 - 18:01
Dotacja celowa na drogi wojewódzkie: Pieniędzy brak, inwestycje będą wstrzymywane?
Marszałkowie regionów zaapelowali o przyspieszanie procedur uwalniających pieniądze na drogowe inwestycje (fot.wikipedia)

• Marszałkowie alarmują, że nie otrzymali jeszcze w II kwartale pieniędzy na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich.
• Ich zdaniem procedury się przeciągają, co może skutkować przerwaniem niektórych inwestycji, bo samorządy nie są w stanie same je finansować.
W przyjętym 18 maja stanowisku Konwentu marszałków w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu remontów, utrzymywania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, szefowie regionów zaapelowali o przyspieszanie procedur uwalniających pieniądze na drogowe inwestycje. Chodzi o podpisywanie umów z województwami oraz uruchomienie środków na ich finansowanie.

- Przystępując do określonych zamierzeń inwestycyjnych przewidywano, że środki finansowe pochodzące z dotacji celowej zostaną uruchomione i przekazane beneficjentom najpóźniej w II kwartale bieżącego roku. Obecnie z uwagi na przedłużającą się procedurę uruchomienia środków finansowych i brakiem podpisania stosownych umów, wyrażamy zaniepokojenie związane z brakiem decyzyjności w tym zakresie – czytamy w stanowisku konwentu marszałków.

Tymczasem cześć inwestycji jest już po etapie wyboru wykonawców, a widmo braku pieniędzy może mieć daleko idące skutki.

- Mając na względzie potrzebę właściwego zorganizowania procesu budowlanego z uwzględnieniem korzystnych uwarunkowań atmosferycznych jakie towarzyszyć powinny wykonawstwu robót drogowych, w ramach przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawców przystępując do realizacji rzeczowej określonych zadań. W zaistniałej sytuacji i zaawansowania określonych inwestycji zachodzi konieczność zapewnienia ciągłości ich finansowania. Obecnie ciężar finansowy związany z realizacją wytypowanych zadań przez samorządy województwa w pełni obciąża budżet poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Bez pieniędzy z budżetu państwa, niektóre inwestycje drogowe będą musiały zostać wstrzymane – alarmują marszałkowie.

Marszałkowie dodają też, że tworząc budżet po stronie wydatkowej na 2016 r. zaplanowali obiecane pieniądze z dotacji celowej na drogi i nie są w stanie wyasygnować potrzebnych środków na remonty.

- Na dzień dzisiejszy w celu zapewnienia płynności finansowej i rzeczowej realizacji wytypowanych zadań, konieczne jest wstrzymywanie rozpoczęcia zadań finansowanych w całości z budżetu województwa – czytamy dalej w stanowisku.

Dlatego też regiony apelują o możliwie szybkie podjęcie procedur mających na celu podpisanie umów o dofinansowanie w roku 2016 samorządów województw, środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Stanowisko zostało podjęte podczas konwentu odbywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Czytaj też: Marszałkowie apelują o przekazanie pieniędzy województwom

18 maja marszałkowie przyjęli także stanowiska w sprawie zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, w sprawie trybu pracy Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w sprawie udziału polskich regionów w dyskusji oraz w pracach nad przyszłością Polityki Spójności po 2020 roku, w sprawie stosowania pełnej wysokości stawek kosztów pośrednich dla Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Regionalnych Programów Operacyjnych oraz rekomendacje w zakresie polityki senioralnej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.