PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje na drogi z RPO

  • AZA    7 września 2010 - 20:37

Zachodniopomorskie RPO dofinansuje inwestycje drogowe kwotą blisko 17 mln zł.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów realizowanych w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Pierwszy z nich realizowany jest w trybie systemowym, w ramach Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. Chodzi o projekt, który będzie realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zatytułowany „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec”.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 15 414 400 złotych, z czego 11 560 800 złotych pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a reszta – czyli 3 853 600 złotych - z budżetu województwa. W ramach projektu m.in. przebudowane zostanie ponad 13 kilometrów drogi wojewódzkiej, 3 skrzyżowania, wybudowane zostaną utwardzone pobocza i ciągi pieszo-rowerowe, powstanie 8 przejść dla pieszych.

Drugi projekt – „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” – realizowany jest przez Gminę Miasto Świnoujście w ramach Poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów. Jest to inwestycja, która została umieszczona na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ.

Z uwagi na pozytywnie zakończoną weryfikację wniosku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu tego projektu kwotą 5 987 550 złotych – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę głównych ciągów komunikacyjnych świnoujskiego śródmieścia i wokół niego (o łącznej długości ok. 1,3 km).

Nowy układ komunikacyjny odciąży historyczne śródmieście Świnoujścia wobec wzrastającego natężenia ruchu drogowego. Dzięki realizacji tego projektu powstanie nowoczesny i bezpieczny układ komunikacyjny dla ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów w centrum miasta. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.