PARTNER PORTALU
  • BGK

Drogi, kolej i sieci przesyłowe: Jest plan inwestycji na 2017 r.

  • wnp.pl/AT    7 lutego 2017 - 10:07
Drogi, kolej i sieci przesyłowe: Jest plan inwestycji na 2017 r.
Zarówno publiczni zamawiający, jak i rynek wykonawczy i dostawcy, deklarują pełne zaangażowanie w dokończenie kluczowych programów inwestycyjnych (fot.PTWP/Paweł Pawłowski)

• PKP PLK nadrabiają zaległości, które wynikały z braku przygotowanej dokumentacji dla nowych przedsięwzięć
• 2017 r. nie będzie jeszcze okresem intensywnego prowadzenia robót w PKP, gdyż większość kontraktów jest realizowania w formule „projektuj i buduj”
• Z kolei GDDKiA, zapowiedziała, że w 2017 r. planuje podpisać ok. 40 umów na budowę kolejnych odcinków dróg.
• Nowe postępowania będą już ogłaszane wg nowych reguł, które mają zapewnić sprawiedliwy podział ryzyk pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.
• Natomiast spółka PSE Inwestycje ogłosi w 2017 r. ok. 10 dużych przetargów o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych każdy.
• PERN z kolei chcąc poprawić relacje z usługodawcami, a także zachęcić większą ilość podmiotów do uczestnictwa w przetargach, zorganizował dzień wykonawcy.
W sektorze inwestycji infrastrukturalnych panuje niespotykana w ostatnich latach zbieżność w ocenie dotychczasowych osiągnięć i nadchodzących wyzwań. Zarówno publiczni zamawiający, jak i rynek wykonawczy i dostawcy, deklarują pełne zaangażowanie w dokończenie kluczowych programów inwestycyjnych.

O doświadczeniach i perspektywach dotyczących rozwoju sieci transportowych oraz przesyłowych mówiono podczas panelu dyskusyjnego „Inwestycje infrastrukturalne. Zamknięcie czy otwarcie?”, który odbył się w ramach XVII Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Kolej podkręca tempo

Z opóźnieniem procesów inwestycyjnych, zarówno w minionej, jak i aktualnej perspektywie unijnego budżetu, zmagają się PKP PLK. Jednak Władysław Żmuda, członek zarządu oraz dyrektor ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego w kolejowej spółce, podkreślił, że ostatnie miesiące przyniosły duże ożywienie.

PKP PLK nadrabiają zaległości, które wynikały z braku przygotowanej dokumentacji dla nowych przedsięwzięć. W efekcie w ramach wartego 66 mld zł Krajowego Programu Kolejowego ogłoszono już przetargi o wartości ok. 25 mld zł, a w 2017 r. jest planowane podpisanie kontraktów o wartości ok. 20 mld zł.

Żmuda zapewnił, że trwa intensywny dialog z branżą budowlaną oraz dostawcami, a kolejne rozwiązania mające usprawnić prowadzenie projektów oraz równoważące ryzyka pomiędzy stronami będą implementowane.

Żmuda przyznał, że 2017 r. nie będzie jeszcze okresem intensywnego prowadzenia robót, gdyż większość kontraktów jest realizowania w formule „projektuj i buduj”.

Będą jednak trwać już zakupy kluczowych materiałów, co ma zapobiec późniejszym problemom logistycznym na placach budów, a jednocześnie pozwoli na bardziej harmonijne wykorzystanie potencjału produkcyjnego dostawców.

Ruch na drogach

Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, poinformował, że obecnie w realizacji znajdują się zadania z Programu Budowy Dróg Krajowych do 2023 r. o wartości ponad 50 mld zł.

Kolejne 30 mld zł znajduje się w przetargach, a następne 11 mld zł czeka na ogłoszenie postępowań. Waszkiewicz zaznaczył, że z limitu 107 mld zł w PBDK pozostała do zagospodarowania kwota ponad 10 mld zł. Reszta to front robót już realizowanych lub projektowanych.

Waszkiewicz wskazał, że z liczącego docelowo ok. 7 tys. km drogowego szkieletu komunikacyjnego dotychczas powstało ponad 3 tys. km. Pod koniec obecnej perspektywy powinno być to ponad 5 tys. km.

Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca szefa GDDKiA, zapowiedziała, że w 2017 r. GDDKiA planuje podpisać ok. 40 umów na budowę kolejnych odcinków dróg.

Jak wskazała, realizacja kontraktów średnio trwa ok. trzech lat, więc praktycznie w 2018 r. powinny być podpisywane ostatnie umowy z wykonawcami, aby następnie bezpiecznie dokończyć prace w terminie związanym z rozliczeniem środków unijnych.

Stępień-Pilipczuk podkreśliła, że GDDKiA nie obawia się kumulacji robót, gdyż powinny się one rozłożyć w czasie. Zaznaczyła również, że w ostatnim czasie zakończono prowadzone z branżą prace, dotyczące nowych standardów przetargowych.×
KOMENTARZE (1)

  • sk, 2017-02-07 16:35:13

    "sprawiedliwy podział ryzyk"?? Raczej sprawiedliwy podział ryzyka