PARTNER PORTALU
 • BGK

Drogi lokalne i powiatowe kompromitują nas w UE. A to 88,5 proc. dróg

 • MN    2 czerwca 2016 - 13:39
Drogi lokalne i powiatowe kompromitują nas w UE. A to 88,5 proc. dróg
Polskie drogi lokalne wymagają poprawy - głosi stanowisko ZPP (fot. pixabay)

• Polska sieć dróg lokalnych jest daleka od standardów w Unii Europejskiej – głosi stanowisko ZPP. I apeluje o program drogowy 
• Związek zaznacza, że polityka państwa skupia się na drogach krajowych, które stanowią mniej niż 5 proc. dróg ogółem.
• Kolejny problem to fakt, że sieć dróg powiatowych nie jest jednorodna i nie wszystkie gminy otrzymały drogi spełniające te same kryteria.
Związek Powiatów Polskich w najnowszym stanowisku stwierdza, że choć należy docenić działania państwa w zakresie wsparcia transportu drogowego, to sieć dróg lokalnych wymaga znacznej poprawy. Na poparcie stanowiska zostaje przytoczony raport Najwyższej Izby Kontroli, gdzie stwierdzono, że drogi lokalne w Polsce są słabo rozwinięte i charakteryzują się niską jakością nawierzchni, co negatywnie wyróżnia Polskę na tle innych krajów Unii Europejskiej. ZPP dodaje, że poprawa sytuacji nie będzie możliwa jedynie przy zaangażowaniu środków własnych powiatów i gmin wiejskich.

ZPP zaznacza, że w ostatnich latach polityka państwa w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego oparta była na realizacji kluczowych inwestycji (dróg krajowych). Problem w tym, że według danych GUS z 2014 roku, drogi krajowe to tylko 4,7 proc. wszystkich dróg. Polska mapa drogowa oparta jest przede wszystkim o drogi gminne i powiatowe, które łącznie to aż 88,5 proc. ogólnego kilometrażu dróg.

– Jednostki samorządu doceniają wsparcie państwa dla inwestycji drogowych wyrażające się w szczególności Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – zaznaczono w stanowisku ZPP.

– Uważamy jednak, że drogi lokalne wymagają stałego mechanizmu wsparcia, który nie jest uwarunkowany finansowaniem pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej, czy też zmianami w zakresie polityki państwa na szczeblu centralnym. Zapewnienie stałego i stabilnego źródła współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych przyczyniłoby się do ożywienia regionów o słabym skomunikowaniu, zapewnienie mieszkańcom dostępu do dóbr i usług publicznych oraz podniesienia ich jakość życia – czytamy w stanowisku.

Nie wszystkie powiaty dostały po równo

Związek Powiatów Polskich zwraca też uwagę, że sieć dróg powiatowych nie jest jednorodna i różni się w zależności od polityki administracji rządowej w stosunku do sieci drogowej przed 1998 rokiem. Część powiatów otrzymała faktycznie drogi spełniające ustawowe kryteria dróg powiatowych, część zaś drogi, które mają znaczenie wyłącznie dojazdowe i powinny mieć charakter dróg gminnych, czy nawet wewnętrznych.

Jak tłumaczy związek, obecne przepisy ustawy o drogach publicznych praktycznie uniemożliwiają zmianę kategorii drogi powiatowej na gminną – nawet jeśli jest to w pełni uzasadnione jej charakterem. Zmiana taka wymaga bowiem zgody gminy, a zgody takiej gminy co do zasady nie wyrażają.

– W tej sytuacji uznajemy za konieczne stworzenie skutecznych mechanizmów zmiany kategorii drogi powiatowej na drogę gminną. Pozostawienie w gestii powiatów wyłącznie dróg spełniających ustawowe kryteria, pozwoli skoncentrować inwestycje na najistotniejszych z punktu widzenia sieci dróg lokalnych odcinkach - z korzyścią dla obsługi komunikacyjnej – podkreślono w oświadczeniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Starsza, 2016-06-02 19:37:04

  Ale aby mieć drogę najpierw musi być kanalizacja i wystrzelony światłowód bo rurki do światłowodów już są. Nasza wiejska gmina Wejherowo to wspaniali ludzie ale widocznie brak pieniędzy na to dla świata na peryferiach i dlatego to tak żle działa... Ale bardzo szanujemy naszych ludzi z Urzędu gminy b...o robią bardzo dużo dla ludzi na wsiach gminnych a my czekamy na naszą kolejkę... A kiedy będzie? W Niemczech jak ludzie kupują działkę to mają już tam kanalizację, prąd i internet...  rozwiń
 • codzienny użytkownik drog, 2016-06-02 15:29:21

  Drogi Wojewódzkie to też kompromitacja pomorskie droga nr 214 to dopiero wstyd jedziesz jak po bruku i ryzyko wypadku równe 100 % w okolicach Skórcz-Lubichowo
 • Danuta J. Samek, 2016-06-02 14:55:20

  Szanowni Państwo, uwaga do tytułu: albo "Drogi lokalne kompromitują nas,,," albo Drogi gminne i powiatowe kompromitują nas..." Kategorie dróg publicznych w Polsce: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. . Klasy dróg publicznych: autostrady • ekspresowe • główne ruchu przyśpieszon...ego • główne • zbiorcze • lokalne • dojazdowe. Bałagan terminologiczny powoduje bałagan w myśleniu. Pozdrawiam :)  rozwiń