PARTNER PORTALU
  • BGK

Drogi wśród głównych inwestycji w Świętokrzyskiem

  • PAP/JL    4 stycznia 2016 - 09:18
Drogi wśród głównych inwestycji w Świętokrzyskiem
Budowa i przebudowa dróg będą stanowiły największą część inwestycji w Świętokrzyskiem. Fot. WNP.pl

2016 rok będzie kolejnym, w którym budowa i przebudowa dróg będą stanowiły największą część inwestycji w regionie. Widać to m.in. w strukturze wydatków budżetu samorządu województwa.
– Mimo mniejszego niż w latach ubiegłych budżetu nie zapominamy o inwestycjach – przekonuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – To skromniejszy, ale nadal prorozwojowy budżet.

Według zestawienia zaprezentowanego podczas sesji budżetowej przez skarbnika woj. świętokrzyskiego Marię Fidzińską-Dziurzyńską pod względem procentowego udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyższy odsetek figuruje jedynie w projektach budżetów woj. lubelskiego (48,58 proc.) i małopolskiego (46,31 proc.).

W 2016 r. największą część inwestycji wojewódzkich stanowić będą przedsięwzięcia z zakresu transportu i łączności. W tym dziale przewidziano 171,6 mln zł, czyli niemal trzecią część wszystkich wydatków przewidzianych w budżecie.

– Mamy dwa programy, z których możemy czerpać pieniądze – to jest Rozwój Polski wschodniej oraz regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego – mówi dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski

Zarząd do 30 marca 2016 r. będzie składał projekty do konkursu w ramach programu Rozwój Polski wschodniej. Wiadomo już, że dysponuje czterema projektami, które mają szansę być zrealizowane z tej puli.

Chodzi o drogę wojewódzką 761 między Piekoszowem a Jaworznią, przy której planowane są tereny inwestycyjne, i połączenie ich z węzłem Kielce-Jaworznia na ekspresowej S7.

Drugi projekt dotyczy znacznie obciążonej przez ruch samochodów ciężarowych drogi 762 Chęciny Małogoszcz. W grę wchodzi ok. dziesięciokilometrowy odcinek położony w granicach gm. Chęciny, a tym samym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Innym dużym projektem jest droga Kielce-Daleszyce (764), która ma zostać poprowadzona poza terenami zabudowanymi oraz część obwodnicy Chmielnika od drogi krajowej nr 73 do wojewódzkiej 765.

Z kolei w ramach regionalnego programu operacyjnego jeszcze w tym roku planowane są inwestycje, co do których już są decyzje zezwalające na ich rozpoczęcie. Chodzi m.in. o drogę 754 Z Ostrowca Świętokrzyskiego przez Bałtów do granicy z Mazowszem (dalej ta droga prowadzi do nowego mostu na Wiśle w Kamieniu (granica woj. mazowieckiego i lubelskiego).

Nieopodal kontynuowane będą prace na drodze 755, tym razem koncentrujące się na obwodnicy Ćmielowa.

Istnieje też szansa na realizację części układu obwodnicowego w południowo-wschodniej części regionu Staszowa.

Drogi to nie jedyne inwestycje planowane przez samorząd wojewódzki. Planowana jest rozbudowa biblioteki wojewódzkiej oraz dokończenie prac w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie (pow. skarżyski).

Marszałek przyznał, że znaczące inwestycje unijne będą widoczne dopiero w kolejnych latach. Spodziewa się, że najwięcej wydatków związanych ze środkami unijnymi może nastąpić w latach 2017-2019.

Na większe inwestycje w kolejnych latach czeka także miasto Kielce, co widać w skromniejszym inwestycyjnie budżecie.

– W 2016 r. postanowiliśmy przeznaczyć na planowanie i przygotowywanie się do składania wniosków na realizację konkretnych projektów – mówi miejska skarbnik Barbara Nowak.

Chodzi m. in. o przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, pozyskanie gruntów i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

Na zakup nieruchomości miasto ma wydać ok. 32 mln zł. Są one potrzebne m.in. pod przyszłą budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego czy inwestycje drogowe. Zarezerwowano też środki na zakup dworca autobusowego.

Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na realizacje 16 przedsięwzięć, zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dotyczą one m.in. budowy boisk, bezpiecznych przejść dla pieszych i siłowni zewnętrznych.

Wśród inwestycji warto wspomnieć także dalszą rozbudowę drogi krajowej nr 7 prowadzącej przez Świętokrzyskie z Trójmiasta do Krakowa i na południe kraju do parametrów drogi ekspresowej. Prace będą kontynuowane przede wszystkim na odcinku na południe od Kielc.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.