Drogi wśród głównych inwestycji w Świętokrzyskiem

2016 rok będzie kolejnym, w którym budowa i przebudowa dróg będą stanowiły największą część inwestycji w regionie. Widać to m.in. w strukturze wydatków budżetu samorządu województwa.
Drogi wśród głównych inwestycji w Świętokrzyskiem
Budowa i przebudowa dróg będą stanowiły największą część inwestycji w Świętokrzyskiem. Fot. WNP.pl

– Mimo mniejszego niż w latach ubiegłych budżetu nie zapominamy o inwestycjach – przekonuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – To skromniejszy, ale nadal prorozwojowy budżet.

Według zestawienia zaprezentowanego podczas sesji budżetowej przez skarbnika woj. świętokrzyskiego Marię Fidzińską-Dziurzyńską pod względem procentowego udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyższy odsetek figuruje jedynie w projektach budżetów woj. lubelskiego (48,58 proc.) i małopolskiego (46,31 proc.).

W 2016 r. największą część inwestycji wojewódzkich stanowić będą przedsięwzięcia z zakresu transportu i łączności. W tym dziale przewidziano 171,6 mln zł, czyli niemal trzecią część wszystkich wydatków przewidzianych w budżecie.

– Mamy dwa programy, z których możemy czerpać pieniądze – to jest Rozwój Polski wschodniej oraz regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego – mówi dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski

Zarząd do 30 marca 2016 r. będzie składał projekty do konkursu w ramach programu Rozwój Polski wschodniej. Wiadomo już, że dysponuje czterema projektami, które mają szansę być zrealizowane z tej puli.

Chodzi o drogę wojewódzką 761 między Piekoszowem a Jaworznią, przy której planowane są tereny inwestycyjne, i połączenie ich z węzłem Kielce-Jaworznia na ekspresowej S7.

Drugi projekt dotyczy znacznie obciążonej przez ruch samochodów ciężarowych drogi 762 Chęciny Małogoszcz. W grę wchodzi ok. dziesięciokilometrowy odcinek położony w granicach gm. Chęciny, a tym samym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Innym dużym projektem jest droga Kielce-Daleszyce (764), która ma zostać poprowadzona poza terenami zabudowanymi oraz część obwodnicy Chmielnika od drogi krajowej nr 73 do wojewódzkiej 765.

Z kolei w ramach regionalnego programu operacyjnego jeszcze w tym roku planowane są inwestycje, co do których już są decyzje zezwalające na ich rozpoczęcie. Chodzi m.in. o drogę 754 Z Ostrowca Świętokrzyskiego przez Bałtów do granicy z Mazowszem (dalej ta droga prowadzi do nowego mostu na Wiśle w Kamieniu (granica woj. mazowieckiego i lubelskiego).

Nieopodal kontynuowane będą prace na drodze 755, tym razem koncentrujące się na obwodnicy Ćmielowa.

Istnieje też szansa na realizację części układu obwodnicowego w południowo-wschodniej części regionu Staszowa.

Drogi to nie jedyne inwestycje planowane przez samorząd wojewódzki. Planowana jest rozbudowa biblioteki wojewódzkiej oraz dokończenie prac w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie (pow. skarżyski).

Marszałek przyznał, że znaczące inwestycje unijne będą widoczne dopiero w kolejnych latach. Spodziewa się, że najwięcej wydatków związanych ze środkami unijnymi może nastąpić w latach 2017-2019.

Na większe inwestycje w kolejnych latach czeka także miasto Kielce, co widać w skromniejszym inwestycyjnie budżecie.

– W 2016 r. postanowiliśmy przeznaczyć na planowanie i przygotowywanie się do składania wniosków na realizację konkretnych projektów – mówi miejska skarbnik Barbara Nowak.

Chodzi m. in. o przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, pozyskanie gruntów i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

Na zakup nieruchomości miasto ma wydać ok. 32 mln zł. Są one potrzebne m.in. pod przyszłą budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego czy inwestycje drogowe. Zarezerwowano też środki na zakup dworca autobusowego.

Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na realizacje 16 przedsięwzięć, zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dotyczą one m.in. budowy boisk, bezpiecznych przejść dla pieszych i siłowni zewnętrznych.

Wśród inwestycji warto wspomnieć także dalszą rozbudowę drogi krajowej nr 7 prowadzącej przez Świętokrzyskie z Trójmiasta do Krakowa i na południe kraju do parametrów drogi ekspresowej. Prace będą kontynuowane przede wszystkim na odcinku na południe od Kielc.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE