PARTNER PORTALU
  • BGK

Drogowa Trasa Średnicowa w Zabrzu pod nadzorem

  • PAP/JL    3 sierpnia 2016 - 07:58
Drogowa Trasa Średnicowa w Zabrzu pod nadzorem

Nasypy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu się wypiętrzają. Fot. Gliwice.eu

Obserwację wypiętrzających się nasypów Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu przez kolejny rok zalecili eksperci badający wadliwe odcinki trasy.
Według wcześniejszych ustaleń inwestora (samorządu woj. śląskiego), współfinansujących budowę odcinków w Zabrzu, a obecnie zarządzających nimi władz tego miasta, a także wykonawców program naprawczy będzie wdrażany po ustabilizowaniu się podłoża trasy. Wiadomo już, że powodem wypiętrzeń otwartych w sierpniu 2014 r. odcinków w Zabrzu są przeobrażenia jednego ze składników materiału użytego do budowy nasypów drogi.

Czytaj też: Koniec 30-letniej historii budowy trasy

Budowana przez ponad 30 lat Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice to największa inwestycja zrealizowana przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostrady A4, arteria drogowa w aglomeracji katowickiej. Wytyczona możliwie w pobliżu centrów miast obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą, tranzytową autostradę A4. Obecnie dostępny jest już cały liczący 31,3 km odcinek średnicówki – od węzła z trasą S-86 w Katowicach do węzła z drogą nr 88 w Gliwicach.

Zabrzański fragment trasy, na którym powstał problem, to tzw. odcinki Z3 i Z4 o łącznej długości ok. 3 km – z centrum Zabrza do granicy z Gliwicami. Od czerwca 2012 r. budowało go konsorcjum firm Eurovia Polska (lider) i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Umowa opiewała na 184,1 mln zł.

Odcinki Z3 i Z4 zostały oddane do użytku na początku sierpnia 2014 r. Od tego czasu w ramach działań poprawiających bezpieczeństwo jazdy parokrotnie m.in. frezowano fragmenty nawierzchni, w niektórych miejscach umacniano obsuwające się skarpy (przez tzw. gwoździowanie) i korygowano ekrany dźwiękochłonne.

Według spółki DTŚ, która zarządzała tym projektem, podczas odbioru końcowego odcinków Z3 i Z4 (protokół z 8 sierpnia 2014 r.) komisja odbiorowa nie stwierdziła odchyleń od wymagań, w tym dotyczących równości nawierzchni trasy. Pierwsze deformacje ujawniły się – jak przekonywała spółka – w okresie dwumiesięcznej eksploatacji.

Z czasem liczba i wielkość nierówności zwiększała się, a próby oceny przyczyn nie doprowadziły do jednoznacznych wniosków, więc wykonawca – spółka Eurovia Polska – od którego oczekiwano wyjaśnień, zlecił opracowanie ekspertyz naukowcom Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Śląskiej.

Autorzy ekspertyz doszli do zbliżonych wniosków ustalając, że przyczyną uszkodzeń są zachodzące w materiale nasypowym reakcje chemiczne.

Jak wcześniej podawało DTŚ, istotnym składnikiem materiału jest popiół fluidalny (powstały ze spalania w kotłach fluidalnych stosowanych przede wszystkim w elektrowniach), w skład którego wchodzi tzw. anhydryt. To ten składnik ulega przeobrażeniom, w wyniku których dochodzi do krystalizacji ettringitu i gipsu, które przyczyniają się do wzrostu objętości materiału.

Przedstawiciele DTŚ wyjaśniali m.in., że materiał miał atesty, był wcześniej stosowany do budowy dróg, a zjawisko nie jest dokładnie od strony naukowej opracowane – jest nowością z perspektywy Polski i Europy. Reakcje chemiczne w nasypie zachodzą powoli, powodując jego „puchnięcie”. Z kolei ujęcie nasypu w trwałe, sztywne mury oporowe powoduje, że wypiętrzenie następuje przede wszystkim na warstwie jezdnej.

Jak informuje rzecznik zabrzańskiego magistratu, który współfinansował inwestycję, Sławomir Gruszka, eksperci z AGH i Politechniki Śląskiej zalecili kolejny, roczny okres obserwacji nasypów Drogowej Trasy Średnicowej – taki wynikający z ekspertyzy wniosek skierowali do spółki DTŚ.

Kontrakt na odcinki Z3 i Z4 objęty jest trzyletnim okresem gwarancji dobrego wykonania robót. Według przedstawicieli DTŚ modernizacja i naprawa wypiętrzonych odcinków będzie wymagała prac sięgających kilkudziesięciu centymetrów w dół od nawierzchni. Zakres prac będzie uzgadniany m.in. z obecnym zarządcą drogi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.