PARTNER PORTALU
  • BGK

Drogowe projekty Sosnowca przepadły

  • www.esosnowiec.pl (Arkadiusz Kaczor)    6 września 2012 - 09:27
Drogowe projekty Sosnowca przepadły

Zerową skutecznością wykazali się urzędnicy z Sosnowca przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych.
Każdy z sześciu projektów, który mógł liczyć na dofinansowanie rzędu 85 proc., przepadł i trafił na listę rezerwową. To nie pierwszy raz, kiedy unijne pieniądze omijają stolicę Zagłębia. Uzasadnione zdają się zatem pytania o efektywność sosnowieckiego magistratu i to, czy jego urzędnikom nie przydałyby się korepetycje w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Ostatnie projekty drogowe były kluczowymi dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach. Chodziło o przebudowę skrzyżowań Wygody z Wojska Polskiego na Niwce, Grota – Roweckiego z Aleją Mireckiego na Pogoni, Braci Mieroszewskich od Lelewela do Szymanowskiego w Zagórzu oraz Narutowicza z Klimontowską i Wawel.

Do tego miała być przebudowana ulica Będzińska w kierunku Będzina. Niestety, pierwszy z sosnowieckich projektów znalazł się dopiero na 13 miejscu listy rankingowej, podczas gdy na dofinansowanie mogło liczyć 6 pierwszych.

Jak tłumaczą w uzasadnieniu wyboru władze województwa śląskiego, zarząd ma prawo dokonywać wyboru projektów i ewentualnych zmian na liście rankingowej, kierując się racjonalnością wydatkowania środków oraz biorąc pod uwagę przesłanki znane i zaistniałe w czasie wyboru.

„(...) Zarząd województwa śląskiego podejmuje decyzję o wyborze pierwszych 6 projektów znajdujących się na liście rankingowej, które w wyniku oceny merytoryczno – technicznej otrzymały jednakową liczbę punktów. Ponadto, z uwagi na konieczność realizacji celów Strategii Lizbońskiej, m.in. dla inwestycji realizowanych w obrębie tworzenia obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym, zarząd podejmuje decyzję o zmianie kolejności projektów, uzyskujących dofinansowanie w stosunku do pozycji zajmowanej na liście rankingowej, co oznacza, iż na ostatnie miejsce listy projektów wybranych do dofinansowania przesunięty zostaje z 15 miejsca listy rankingowej projekt Miasta Chorzów pn. „Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie”, o wartości dofinansowania 1 459 923,45 PLN (...) – czytamy w dokumencie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.