PARTNER PORTALU
  • BGK

Dworzec Sosnowiec Maczki czeka na rewitalizację

  • pap/pt    8 października 2015 - 11:11
Dworzec Sosnowiec Maczki czeka na rewitalizację
Dworzec Sosnowiec Maczki (fot.:Napoleon.c at pl.wikipedia, CC BY-SA 3.0)

PKP SA ogłosiły ponowny przetarg na rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki, wartą szacunkowo 28,45 mln zł netto. W nieczynnym obecnie budynku ma powstać Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki poprzez jego przebudowę,rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania na funkcję obsługi podróżnych oraz Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wymagana jest także przebudowa, rozbudowa,nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stanowiącego pozostałość po historycznej zabudowie w otoczeniu nieistniejącej dawnej komory celnej na funkcje usług handlu i gastronomii oraz budowa przejścia podziemnego łączącego oba budynki, parkingów naziemnych i infrastruktury towarzyszącej wraz z likwidacją kolidujących z inwestycją budynków.

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego bez VAT wynosi 28 449 300 zł, podano w ogłoszeniu o zamówieniu.

Procedury przetargowa ma charakter otwarty. Kryteria udzielenia zamówienia to cena ofertowa brutto (waga 90) i termin realizacji (waga 10).

Unieważnienie przetargu

Na początku października PKP podały, że zrewitalizowany dworzec Sosnowiec Maczki zostanie przekazany do użytku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w sierpniu 2017 r. Powodem przesunięcia terminu zakończenia projektu jest unieważnienie przetargu na wykonawcę robót budowlanych, wynikające z przekroczenia w nadesłanych ofertach budżetu przewidzianego na realizację tej inwestycji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.