Filary strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Konkurencyjna gospodarka, silna metropolia, nowoczesne społeczeństwo oraz modernizacja wsi i miast to filary strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku. Prace nad dokumentem, rozpoczęte przez samorząd wojewódzki, potrwają do końca roku.
 Filary strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

"Nawet jeśli mamy autostrady, to +podziurawione+, niedokończone, niespięte z systemem komunikacyjnym całego regionu. Bez infrastruktury drogowej, kolejowej jak i teleinformatycznej nie przyciągniemy nowych inwestorów" - podkreślił w marszałek województwa kujawsko-pomorskiego poniedziałek Piotr Całbecki.

Założenia służące do opracowania strategii przedstawiono w poniedziałek radnym sejmiku wojewódzkiego. Rozpoczęcie prac nad strategią poprzedziły konsultacje społeczne prowadzone wśród samorządowców w całym regionie.

Wśród priorytetów inwestycyjnych na najbliższe lata marszałek wymienił m.in. budowę drogi S-5, która powinna docelowo połączyć Gniezno z Bydgoszczą i węzłem na autostradzie A-1 w Nowych Marzach koło Świecia nad Wisłą oraz obwodnicy Inowrocławia. Jako "całkiem realny" ocenił projekt budowy drugiej zapory na Wiśle w Siarzewie.

Sposobem na wsparcie lokalnych przedsiębiorców i przyciągnięcie do regionu nowych inwestorów ma być tworzenie tzw. obszarów inwestycyjnych. "Na pewno priorytetem jest także nauka i praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w gospodarce" - ocenił marszałek.

Podstawą do pracy nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020 są m.in. wnioski zespołów społeczno-eksperckich. Obecnie nad kształtem poszczególnym zapisów pracuje powołany przez marszałka województwa zespół redakcyjny.

Przedstawione w poniedziałek radnym założenia stanowią treść drugiego i trzeciego rozdziału dokumentu. Rozdział pierwszy zawierał będzie "deklarację ideową" dotyczącą projektowanej modernizacji, a rozdziały czwarty, piąty i szósty informacje dotyczące systemów wdrażania i monitorowania oraz odniesienia do najważniejszych aspektów życia społecznego.

"Zasadniczymi celami, jakie wyznaczamy sobie w strategii, będzie uzdrowienie gospodarki i poprawa sytuacji mieszkańców regionu, czyli lepsza jakość życia plus miejsca pracy. To plan, który ma zmodernizować, a nie zagłaskać dzisiejsze problemy" - podkreślił marszałek Całbecki.

Omawiane w poniedziałek przez radnych wojewódzkich cele i priorytety strategii będą poddane kolejnym konsultacjom społecznym. Dopiero na tej podstawie powstanie ostateczna wersja dokumentu, która zostanie zatwierdzona jeszcze przed końcem roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE