PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusz Municypalny - nowe możliwości pozyskania kapitału na inwestycje gminne

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego    17 marca 2016 - 07:29

Gminy zyskały nową możliwość pozyskania kapitału na budowę lub modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W styczniu br. zakończyła się rejestracja Funduszu Municypalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Municypalny), zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., powołanego do wspierania tego rodzaju inwestycji.
 

Zaangażowanie Funduszu Municypalnego oznacza w praktyce umożliwienie gminom, które z powodu innych przedsięwzięć mają ograniczone możliwości zdobycia kredytu lub zaangażowania środków własnych, bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych nieruchomości. Fundusz Municypalny może angażować się kapitałowo w inwestycje związane zarówno z budową nowych obiektów, jak i te będące częścią większych projektów odtwarzających zdegradowaną tkankę miejską. Finansowanie z funduszu ma charakter długookresowy, nawet do 25 lat, i może być dostosowywane w elastyczny sposób do indywidualnej sytuacji gminy. W inwestycję może być zaangażowana bezpośrednio gmina lub jej spółka zależna.

"Dzięki współpracy z Funduszem Municypalnym gminy mogą zagospodarować posiadane nieruchomości gruntowe budując na nich budynki z mieszkaniami na wynajem lub obiekty użyteczności publicznej, takie jak np. centra obsługi mieszkańców czy siedziby administracji samorządowej. Mogą również zmodernizować lub przebudować już istniejące budynki, dostosowując je do aktualnych potrzeb gminy i jej mieszkańców." - wyjaśnia Piotr Linke, prezes zarządu TFI BGK S.A.

Współpraca gminy z Funduszem Municypalnym oparta jest na zasadzie partnerstwa. Inwestycja realizowana jest za pośrednictwem spółki celowej, w której gmina (lub należąca do niej spółka) i fundusz posiadają udziały proporcjonalnie do wniesionych wkładów. Udział gminy w inwestycji może być ograniczony do wartości wniesionego do takiej spółki aportu nieruchomości, tym samym inwestycja funduszu może w 100% finansować koszt prac projektowych, przygotowawczych i budowlanych. Po zakończeniu budowy nieruchomość jest wydzierżawiana lub wynajmowana na rzecz gminy, a następnie po spłacie środków wniesionych do inwestycji przez fundusz następuje przeniesienie kontroli nad spółką na rzecz gminy.

"Prowadzimy już zaawansowane rozmowy z pierwszymi gminami, które z udziałem Funduszu Municypalnego chcą wybudować budynki z mieszkaniami na wynajem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyremontować i zmodernizować siedziby lokalnych urzędów. To średniej wielkości miasta, którym trudniej niż dużym ośrodkom miejskim pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania." - mówi Aleksander Jankowski z TFI BGK S.A., zarządzający Funduszem Municypalnym.

Podstawowym powodem inwestycji samorządowych w substancję mieszkaniową jest rosnący w skali kraju deficyt mieszkań komunalnych oraz ich pogarszająca się jakość. Niemniej jednak gminy coraz częściej starają się postrzegać inwestycje w zasób mieszkaniowy również jako narzędzie aktywnej polityki demograficznej i gospodarczej. Dla wielu gmin poszerzenie, odmłodzenie, a tym samym podwyższenie standardu zasobu mieszkań komunalnych to droga do zatrzymania w mieście np. absolwentów wyższych uczelni. To również istotny element programów wspierających pozyskiwanie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy, polegający na zapewnieniu mieszkań dla pracowników firm inwestujących na terenie gminy. Kolejnym bodźcem do prowadzenia inwestycji w obszarze nieruchomości jest aktywizacja lub modernizacja wybranych rejonów miasta lub gminy. Jako przykład Aleksander Jankowski z TFI BGK S.A. podaje plany inwestycyjne gminy, która z myślą głównie o młodych rodzinach, chce wybudować kilka osiedli mieszkaniowych: "Ich położenie ma być dostosowane do lokalizacji już istniejących placówek oświatowych. To z jednej strony wpłynie na komfort przyszłych mieszkańców, a z drugiej pozwoli gminie efektywnie zarządzać podległymi przedszkolami, czy szkołami".×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.