PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk: Gminny Program Rewitalizacji przyjęty

  • aw/PAP    25 kwietnia 2017 - 11:23
Gdańsk: Gminny Program Rewitalizacji przyjęty
Gdańska Orunia zostanie objęta rewitalizacją (fot. commons.wikimedia.org/Wasielgallery)

Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na sesji 25 kwietnia Gminny Program Rewitalizacji.
• Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na sesji 25 kwietnia Gminny Program Rewitalizacji.

• Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka/Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

• W jego przygotowaniu ważną rolę odegrały konsultacje społeczne.

• Teraz czas na pozyskanie unijnych funduszy na realizację rewitalizacji.

Jak podaje UM Gdańsk, program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

- Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji – informuje Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Główne cele GPR zostały oparte o analizy, w tym wyniki konsultacji społecznych, dzięki którym uwzględniono m.in. dodatkowe obszary w ramach GPR.

Kompleksowo dla pozyskania unijnych funduszy

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji – podkreśla Ewa Pielak. – Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Zgodnie z procedurą Rada Miasta Gdańska ma siedem dni na przekazanie Uchwały Wojewodzie, który ma 30 dni na ocenę jej zgodności z prawem. Następnie, po akceptacji, GPR zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wpis do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego”.

- Przed wpisem do wykazu, Urząd Marszałkowski ocenia GPR. Oceny dokonuje na podstawie podręcznika wydanego przez Ministerstwo Rozwoju w marcu 2017, czyli niespełna dwa miesiące temu, w momencie kiedy gminy były na końcowym etapie konsultacji i opiniowania GPR-ów, lub też krótko po ich uchwaleniu – informuje Ewa Pielak. - Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii, GPR może być wpisany do wykazu, co jest z kolei warunkiem podpisania umów o dofinansowanie – dodaje.

Dofinansowanie zrealizowane będzie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tak przebiegała rewitalizacja w Gdańsku w poprzedniej perpektywie

Gmina Miasta Gdańska w latach 2009-2015 realizowała cztery projekty Rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych jak i miękkich społecznych.

Wszystkie projekty współfinansowane były z funduszy europejskich RPO WP na lata 2007-2013. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Gdańsku to ponad 104 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 64 mln zł.

Magistrat podkreśla, że zrealizowane i zakończone już projekty cieszą się dużym uznaniem. Za ulicę Wajdeloty (będącą głównym ciągiem komunikacyjnym na rewitalizowanym obszarze Dolny Wrzeszcz) miasto otrzymało pierwsze wyróżnienie w programie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015 oraz wygrało konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Natomiast projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” otrzymał nagrodę RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 11 października w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.