PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina Dobra chce zalegalizować samowolę

  • www.Bezrzecze24.pl    21 maja 2012 - 10:33
Gmina Dobra chce zalegalizować samowolę

Sieć dróg osiedla Dolina Słońca została samowolnie włączona do drogi publicznej, gminnej miasta Szczecin – ul. Zaściankowej. Gmina Dobra stara się zalegalizować tę samowolę budowlaną.
Obecne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidują łączenia się dróg w miejscu, w którym ono nastąpiło. W liście do pani wójt z 11 stycznia prezydent Kądziołka zobligował gminę do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu wyegzekwowanie zapisów prawa miejscowego, które gmina sama ustanowiła.

W tym samym liście prezydent oczekiwał od pani wójt likwidacji samowolnego połączenia dróg i przedstawienia harmonogramu działań oraz do dnia 1 czerwca 2012r. informacji o przebiegu prac.

Pani wójt gminy Dobra – Teresa Dera poinformowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 532 i 44/3 obręb Bezrzecze. Dodała, że rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie w/w planu.

Gmina wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego postępowania. Pani wójt informuje również, że po wykonaniu planu zlecone zostanie wykonanie projektu budowlanego na podstawie stanu istniejącego, czyli tzw. legalizacja samowoli budowlanej. Gmina Dobra, 24 kwietnia br., opublikowała na stronie internetowej informację o przetargu na opracowanie planów miejscowych m.in. w Bezrzeczu.

Wszystko byłoby w porządku gdyby nie fakt, że już 9 maja br. pani Wójt podpisała zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Przetarg odwołano, bo okazało się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, nie pozwala na wprowadzenie konkretnych zmian w planach. Rozpisano więc przetarg na wykonanie zmian w studium.

Tymczasem wprowadzenie zmian w studium to minimum rok i kolejny rok na uchwalenie nowego planu miejscowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.