PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminom trzeba schetynówek i ochrony przed autami uciekającymi od płacenia za autostrady

  • pt    18 marca 2014 - 08:20
Gminom trzeba schetynówek i ochrony przed autami uciekającymi od płacenia za autostrady

Zdaniem samorządowców niezbędna jest konieczność objęcia wsparciem dróg niszczonych przez ciężki sprzęt podczas budowy nowych autostrad i dróg ekspresowych, a także wspieranie dróg regionalnych i lokalnych, po przeniesieniu na nie części ruchu tranzytowego, w wyniku objęcia dróg krajowych systemem opłat.
Samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich domagają się pilnego znowelizowania ustawy o drogach publicznych.

Gminy uważają, że bezwzględnie powinien być kontynuowany program rozbudowy modernizacji dróg lokalnych (schetynówki). Rząd powinien dostosować wysokość środków przeznaczonych na ten cel w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom.

Zdaniem samorządowców niezbędna jest konieczność objęcia wsparciem dróg niszczonych przez ciężki sprzęt podczas budowy nowych autostrad i dróg ekspresowych, a także wspieranie dróg regionalnych i lokalnych, po przeniesieniu na nie części ruchu tranzytowego, w wyniku objęcia dróg krajowych systemem opłat.

Gminy postulują ustanowienie systemu współpracy inspekcji drogowej z jednostkami samorządu w zakresie pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach lokalnych. Jak podkreślają samorządowcy – JST nie dysponują służbami mogącymi skutecznie kontrolować egzekwowanie niektórych znaków drogowych i ujawniać jazdy ponadnormatywne.

Zdaniem gmin zrzeszonych w ZMP trzeba wprowadzić zmiany także w Ustawie o autostradach i Krajowym Funduszu Drogowym.
Jak podkreślają samorządowy Ust. 1 a ustawy o autostradach zawiera wyłączenie miast na prawach powiatu, które nie znajduje żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Jak przypominają w ZMP w roku 2003, uchwalając nowa ustawę o dochodach JST, zniesiono część drogową subwencji ogólnej, zwiększając o tę pulę środków udziały powiatów, miast na prawach powiatu i województw w podatku PIT.

Miastom na prawach powiatu pozostawiono odpowiedzialność za znajdujące się na ich terenie odcinki dróg krajowych, jednak pozbawiono je możliwości korzystania z szybko wzrastających środków z opłaty paliwowej i innych opłat drogowych.

Jak podkreślają samorządy mimo to nakłady tych miast na inwestycje drogowe na drogach innych niż gminne, zwłaszcza krajowych, w ostatnich latach silnie wzrosły, obciążając ich budżety w skali utrudniającej rozwój innych dziedzin.

Co ważne - zmiana ta umożliwiłaby np. dofinansowanie budowy tych odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, które stanowią przedłużenia dróg ekspresowych, mając szczególne znaczenie w sieci dróg krajowych.

Jak piszą miasta zrzeszone w ZMP art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przewiduje, że odcinek drogi, który zastąpiony został nowo wybudowanym odcinkiem, z chwilą oddania go do użytkowania, pozbawiony zostaje dotychczasowej kategorii i na mocy ustawy zaliczany jest automatycznie do kategorii dróg gminnych.

Równoznaczne jest to zatem z przejęciem na własność gminy nieruchomości zajmowanych przez wspomniane odcinki dróg, oraz obarczeniem gminy obowiązkami zarządcy takiej drogi.

Wiążą się z tym koszty utrzymania drogi w należytym stanie, które obejmują wypełnianie wszystkich obowiązków, o których mowa w art. 20 ustawy o drogach publicznych, w tym utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich itd., przeprowadzenie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników itd.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.