PARTNER PORTALU
  • BGK

Granica z Ukrainą będzie jak nowa

  • RAF    26 stycznia 2010 - 16:29
Granica z Ukrainą będzie jak nowa

Rada Ministrów powołała "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013". Ma być więcej miejsc postojowych, pasów i lepszy komfort odprawy. A wszystko pod Euro 2012.
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013", przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na mocy uchwały realizowany będzie program wieloletni usprawniający funkcjonowanie granicy polsko-ukraińskiej. Mimo że przejścia drogowe na tej granicy zostały już kompleksowo zmodernizowane, jednakże stały wzrost natężenia ruchu towarowego i przepustowość jest wciąż niewystarczająca.

Wspólna organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. oznacza dynamiczny wzrost liczby osób przekraczających granicę i utrudnienia w ruchu powodujące wydłużenie okresu oczekiwania na odprawę. Z tego względu niezbędne staje się podjęcie działań, które zapobiegną tym negatywnym zjawiskom. Będą one polegały przede wszystkim na budowie nowych i dalszej modernizacji istniejących przejść granicznych.

W programie wskazano następujące cele szczegółowe:

- zwiększenie przepustowości przejść granicznych, docelowo (do 2013 r.) planuje się np. zwiększenie do 91 liczby pasów odpraw dla samochodów osobowych (obecnie 44), a dla samochodów ciężarowych wzrost pasów do 57 (jest 36),

- poprawa warunków oczekiwania na odprawę graniczną, zostanie zwiększona liczba miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z obecnych 340 do 1 tys. w 2013 r.,

- zwiększenie bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej, chodzi o zastosowanie na przejściach najnowocześniejszej aparatury do kontroli granicznej, która wpłynie na znaczne przyspieszenie tempa odpraw.

Priorytetowym działaniem jest budowa nowych przejść granicznych. Zostanie zbudowane przejście Dołhobyczów-Uhrynów (województwo lubelskie) oraz Budomierz-Hruszew (województwo podkarpackie). Będą również przeprowadzane prace obejmujące modernizację istniejących przejść - Zosin-Ustiług, Dorohusk-Jagodzin, Korczowa-Krakowiec.

Oprócz tego wszystkie przejścia, zarówno nowo powstające, jak i te funkcjonujące obecnie, zostaną wyposażone w urządzenia i sprzęt zapewniający obsługę wzmożonego ruchu granicznego. Szczególne znaczenie ma budowa parkingów buforowych, na których kierowcy będą mogli oczekiwać na odprawę w odpowiednich warunkach.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji będą finansowane głównie ze środków budżetu państwa. Łączna kwota wyniesie 371,3 mln zł, czyli 77 proc. wszystkich wydatków. Drugim źródłem finansowania będą zagraniczne środki pomocowe - Fundusz Granic Zewnętrznych, Norweski Mechanizm Finansowy, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Planuje się, że inwestycje na granicy będą również wspierane finansowo przez środki prywatne, chodzi o spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

- Wskutek realizacji programu granica polsko-ukraińska ma stać się jednym z najnowocześniejszych odcinków granicy zewnętrznej Unii Europejskiej - pochwalił się polski rząd w okolicznościowym komunikacie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.