PARTNER PORTALU
  • BGK

GUS podliczył samorządy

  • AT    2 stycznia 2013 - 19:14
GUS podliczył samorządy

- Łącznie tereny wiejskie w Polsce stanowią 93,1% powierzchni kraju. Procentowo największy jest udział terenów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (97,5%), a najmniejszy w woj. śląskim (69,3%) - wynika z danych GUS. Co jeszcze się zmieniło?
Według stanu w dniu 1 stycznia 2012 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 65 miast na prawach powiatu oraz 2479 gmin - podaje GUS. Więcej w raporcie pod tym linkiem

W podziale terytorialnym kraju z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono zmiany nierzutujące na identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego. Obejmowały one wyłącznie zmiany granic:

─ 5 powiatów i 1 miasta na prawach powiatu,

─ 8 gmin, w tym 3 o statusie miasta,

─ 6 miast leżących na terenie gminy.

Jak informuje GUS zazwyczaj miasta powiększają swoją powierzchnię poprzez włączenie do nich fragmentów obszaru wiejskiego.

W przypadku gminy miejsko-wiejskiej Jedwabne (woj. podlaskie, pow. łomżyński) wyjątkowo, z terenu miasta wyłączony został fragment o powierzchni 693 ha, który przyłączono do obszaru wiejskiego tej gminy. Z kolei ogłoszenie zmiany dotyczącej przyłączenia do miasta Skarszewy, położonego w gm. Skarszewy (pow. starogardzki, woj. pomorskie), fragmentu powierzchni z obszaru wiejskiego stanowiło prawne zatwierdzenie sytuacji istniejącej w terenie. Obszar ten był już wcześniej włączony do miasta a ludność na nim zamieszkująca podczas NSP 2011 została już spisana w mieście Skarszewy - informuje GUS.

Łącznie zmiany dotyczyły 6 województw.

W stosunku do ubiegłego roku odnotowano zmiany powierzchni jednostek szczebla powiatowego i gminnego, co było wynikiem:

- zmian w podziale terytorialnym kraju wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem Rady Ministrów,

- kontynuacji przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, rozpoczętych w 2006 r., prac nad oprecyzowaniem obliczeń powierzchni jednostek terytorialnych nową metodą, opartą o dane komputerowe państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- prac modernizacyjnych nad ewidencją gruntów i budynków.

Dwa ostatnie czynniki stanowiły przyczynę większości zmian powierzchni, które objęły ok. 3% gmin, co rzutowało na obszary ok. 7% powiatów i miast na prawach powiatu. Jednocześnie, ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów zmiany dotyczyły przenoszenia terenów o największej powierzchni - informuje GUS.

Jak podaje najbardziej znacząca zmiana na szczeblu gminnym, rzutująca na jednostki szczebla powiatowego, objęła miasto na prawach powiatu Skierniewice (przyrost 152 ha) oraz gminę Maków w powiecie skierniewickim (ubytek 153 ha).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przenoszony teren ma powierzchnię 152 ha, natomiast ubytek wynoszący 153 ha wynika z jednoczesnej modernizacji powierzchni gminy Maków.

Jak donosi GUS kolejna wielkościowo zmiana dotyczyła gmin miejskich w pow. wejherowskim, woj. pomorskie: Reda i Wejherowo. Wyłączony z gminy Reda a włączony do Wejherowa obszar ma powierzchnię 146 ha. Największe przesunięcie granic w gminie miejsko-wiejskiej między miastem a obszarem wiejskim odnotowano w gminie Jedwabne w pow. łomżyńskim, woj. podlaskie, co wspomniano wyżej.

Powierzchnia terenów wiejskich, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła o 460 ha, co jest przede wszystkim wynikiem wspomnianej zmiany terytorialnej w gminie Jedwabne. Łącznie tereny wiejskie w Polsce mają powierzchnię 29110612 ha, co stanowi 93,1% powierzchni kraju. Procentowo największy jest udział terenów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (97,5%, 2357669 ha), a najmniejszy w woj. śląskim (69,3%, 854286 ha) - wynika z danych GUS.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.