PARTNER PORTALU
  • BGK

Instalacja w Kleszczowie bezpieczna

  • www.fakty.bai.pl    9 stycznia 2013 - 11:14
Instalacja w Kleszczowie bezpieczna

31 grudnia 2012 r. Kazimierz Perek, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Łodzi wydał dla Eko Region Kleszczów postanowienie uzgadniając realizację i określając warunki budowy Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Bogumiłowie.
Postanowienie jest ostateczne, nie przysługuje na nie zażalenie. Warunki środowiskowe oprócz pełnomocnika inwestora otrzymało starostwo, któremu nie pozostaje już nic innego jak wydanie pozwolenia na budowę zakładu.

W liczącym 19 stron postanowieniu Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska szczegółowo określił warunki dla Eko Region Kleszczów Sp. z o.o.

,,Należy zrealizować przedsięwzięcie pn. Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Bogumiłowie, Eko Region Kleszczów Sp. z o.o. przetwarzający odpady w oparciu o wariant instalacji pirolizy i zgazowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wytworzeniem energii elektrycznej, w strefie przemysłowej Bogumiłów o zdolności przetwarzania 140 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne'' - czytamy m.in. w pierwszym punkcie postanowienia.

W części II Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi postanawia, iż na etapie eksploatacji, a więc po wybudowaniu zakładu należy prowadzić monitoring.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi prowadziła ponowną - uzupełniającą ocenę oddziaływania na środowisko. Wynikało to z decyzji Wójta Gminy Kleszczów o środowiskowych uwarunkowaniach z 31 maja 2012 r. Regionalny dyrektor przeprowadził postępowanie uzgodnieniowe zmierzające do wydania postanowienia.

Zweryfikował raport oddziaływania planowanego zakładu na środowisko wykonanego w oparciu o projekt budowlany, wystąpił do inspektora sanitarnego oraz do wydziału architektury starostwa. Rozpatrzone także zostały uwagi i wnioski społeczeństwa. Regionalna Dyrekcja zwraca uwagę, że obwieszczenie starosty, strona internetowa, tablica ogłoszeń UG Kleszczów oraz media informowały o rozprawie administracyjnej, która odbyła się 17 października 2012 r.

A szczegóły techniczne planowanej inwestycji? ,,Wyniki te oznaczają, że instalacja zaprojektowana w Kleszczowie jest bezpieczna dla środowiska, gdyż posiada znaczną odporność na zawartość siarki i chloru w przetwarzanych odpadach, nawet blisko czterokrotny a więc nawet znaczący procent odpadowej gumy nie wpłynie na istotny poziom emisji z instalacji.

Z bilansu materiałowego wynika, że w instalacji zaprojektowanej do realizacji w strefie Bogumiłów mogą być przetwarzane odpady zawierające związki organiczne'', ,,zakład oparty na procesie pirolizy w odróżnieniu od spalarni nie będzie produkował żadnych odpadów niebezpiecznych''.

Dyrekcja stwierdza też, że uczynione przez inwestora uzupełnienie uszczegóławia kwestie związane z technologiczną stroną przedsięwzięcia oraz określa zbiorczo proces przetwarzania odpadów. ,,Wszystkie okoliczności zostały ustalone z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli na podstawie materiału dowodowego - zwłaszcza raportu o oddziaływaniu na środowisko przemawiającego za tym, że nie ma żadnych podstaw do wydania innego niż wydane postanowienia''.

Głównym dowodem na którym opiera się Regionalna Dyrekcja stanowi weryfikacja raportu oddziaływania Regionalnego Zakładu przetwarzania Odpadów na środowisko, analizy i obliczenia. Dla przyjętych ostatecznie rozwiązań techniczno-technologicznych dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.