PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje, kolej, Krajowy Program Kolejowy: nowy program przyjęty

  • bad/PAP    15 września 2015 - 16:21
Inwestycje, kolej, Krajowy Program Kolejowy: nowy program przyjęty

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku przyjęty. Fot. PTWP

Rada Ministrów na posiedzeniu 15 września 2015 r. przyjęła Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK). Oznacza to kontynuację działań służących rozwojowi i modernizacji polskiej kolei. Realizacja programu ma przede wszystkim doprowadzić do skrócenia czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Jak poinformowało CIR, efektem realizacji programu ma być m.in. skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami, zaproponowanie alternatywnego w stosunku do transportu samochodowego i lotniczego środka transportu; zdecydowane zwiększenie dostępności komunikacyjnej wielu regionów kraju, także dla tzw. ściany wschodniej oraz Polski zachodniej i wzmocnienie powiązań międzyregionalnych, nie tylko w relacjach kolejowych do stolicy.

Krajowy Program Kolejowy (KPK) przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które będzie też nadzorować jego realizację. Wykonawcą programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

- To ważny dzień dla transportu kolejowego w Polsce. Decyzja rządowa to uruchomienie finansowania historycznie największej liczby projektów inwestycyjnych. KPK to dwukrotnie więcej pieniędzy na kolej niż w kończącej się perspektywie finansowej - powiedział, cytowany w komunikacie PKP PLK, prezes spółki Andrzej Filip Wojciechowski. Wskazał, że Krajowy Program Kolejowy to strategia, która określi rolę kolei na najbliższe lata.

Cele programu: dostępność i bezpieczeństwo

Przed posiedzeniem rządu premier Ewa Kopacz powiedziała, że celem programu jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowego oraz poprawa efektywności sektora transportowego. Z kolei minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podała, że jeśli chodzi o finansowanie programu (w sumie 67,5 mld zł - przyp. red.), najważniejsze są środki unijne; z tych środków na realizację programu ma pójść 51,6 mld zł.

Na podstawie "Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku – Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe" opracowany zostanie szczegółowy plan realizacji inwestycji kolejowych, który będzie zatwierdzany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, a w przypadku realizacji programów regionalnych przez ministra odpowiedzialnego za rozwój regionalny.

Planowane inwestycje zostały podzielone w KPK na listę podstawową i rezerwową. Jak wskazano, w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje z listy podstawowej, zaś w przypadku oszczędności – z listy rezerwowej.

Do najważniejszych zadań zapisanych w programie należą: poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji, osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego, inwestycje w ciągu tzw. „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów - Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn, wdrażanie systemu ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

KPK zakłada także lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawę połączeń między miastami wojewódzkimi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni, poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej.

Spodziewane efekty: wzrost długości torów

Wśród przewidywanych efektów programu to wymienia się również: wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h, zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym lub większym) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych, wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie, zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.