Inwestycje, kolej, Krajowy Program Kolejowy: nowy program przyjęty

Rada Ministrów na posiedzeniu 15 września 2015 r. przyjęła Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK). Oznacza to kontynuację działań służących rozwojowi i modernizacji polskiej kolei. Realizacja programu ma przede wszystkim doprowadzić do skrócenia czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Inwestycje, kolej, Krajowy Program Kolejowy: nowy program przyjęty
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku przyjęty. Fot. PTWP

Jak poinformowało CIR, efektem realizacji programu ma być m.in. skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami, zaproponowanie alternatywnego w stosunku do transportu samochodowego i lotniczego środka transportu; zdecydowane zwiększenie dostępności komunikacyjnej wielu regionów kraju, także dla tzw. ściany wschodniej oraz Polski zachodniej i wzmocnienie powiązań międzyregionalnych, nie tylko w relacjach kolejowych do stolicy.

Krajowy Program Kolejowy (KPK) przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które będzie też nadzorować jego realizację. Wykonawcą programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

- To ważny dzień dla transportu kolejowego w Polsce. Decyzja rządowa to uruchomienie finansowania historycznie największej liczby projektów inwestycyjnych. KPK to dwukrotnie więcej pieniędzy na kolej niż w kończącej się perspektywie finansowej - powiedział, cytowany w komunikacie PKP PLK, prezes spółki Andrzej Filip Wojciechowski. Wskazał, że Krajowy Program Kolejowy to strategia, która określi rolę kolei na najbliższe lata.

Cele programu: dostępność i bezpieczeństwo

Przed posiedzeniem rządu premier Ewa Kopacz powiedziała, że celem programu jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowego oraz poprawa efektywności sektora transportowego. Z kolei minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podała, że jeśli chodzi o finansowanie programu (w sumie 67,5 mld zł - przyp. red.), najważniejsze są środki unijne; z tych środków na realizację programu ma pójść 51,6 mld zł.

Na podstawie "Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku – Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe" opracowany zostanie szczegółowy plan realizacji inwestycji kolejowych, który będzie zatwierdzany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, a w przypadku realizacji programów regionalnych przez ministra odpowiedzialnego za rozwój regionalny.

Planowane inwestycje zostały podzielone w KPK na listę podstawową i rezerwową. Jak wskazano, w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje z listy podstawowej, zaś w przypadku oszczędności – z listy rezerwowej.

Do najważniejszych zadań zapisanych w programie należą: poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji, osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego, inwestycje w ciągu tzw. „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów - Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn, wdrażanie systemu ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

KPK zakłada także lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawę połączeń między miastami wojewódzkimi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni, poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej.

Spodziewane efekty: wzrost długości torów

Wśród przewidywanych efektów programu to wymienia się również: wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h, zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym lub większym) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych, wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie, zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE