PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak będzie wyglądał plac Litewski w Lublinie?

  • ZWI    7 maja 2013 - 11:18

Lubelski ratusz przedstawił kolejną koncepcję zagospodarowania placu Litewskiego. Zapraszamy do galerii.
Autorem jest pracownia projektowa Jacka Cieplińskiego, która na podstawie jednej, wybranej koncepcji wykona projekt przebudowy.

Lubelski ratusz zachęca mieszkańców do przekazywania uwag i opinii do piątku (10 maja) do godziny 7:30 na adres placlitewski@lublin.eu.

W ramach dialogu społecznego dotyczącego placu Litewskiego zorganizowane zostały dwa otwarte dla mieszkańców spotkania, podczas których pracownicy Urzędu Miasta Lublin przedstawili założenia programowe planowanych przekształceń placu.

Propozycja UM Lublin zakłada poprawę funkcjonalności placu, bez wprowadzania rewolucyjnych zmian i daleko idących przekształceń. Zachowane zostaną jego dwie główne funkcje - reprezentacyjna i rekreacyjna. Spotkało się z akceptacją mieszkańców Lublina.

W ramach dialogu społecznego do UM Lublin dotarło kilkadziesiąt uwag od mieszkańców. Najwięcej dotyczyło takich zagadnień jak pomniki, place zabaw, fontanna, zieleń (m. in. tzw. Baobab - topola czarna). Za szczególnie cenną mieszkańcy uważają funkcję rekreacyjną placu, w tym elementy umożliwiające zabawy dziecięce oraz obecność fontanny.

Z uwag wynika ponadto konieczność pozostawienia w tym miejscu pomników, a co za tym idzie miejsca, w którym odbywają się uroczystości patriotyczne. Część mieszkańców widzi plac Litewski jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Z nadesłanych informacji wynika także, że mieszkańcy akceptują wyłączenie z ruchu kołowego części Krakowskiego Przedmieścia, pojawiały się także głosy wskazujące na potrzebę zamknięcia dla ruchu kołowego całego Krakowskiego Przedmieścia aż do ul. Lipowej.

W połowie 2013 będzie już gotowy projekt, a do końca 2014 roku prace związane z rewitalizacją Placu mają zostać zakończone.

Zespół zadaniowy powołany przez prezydenta Krzysztofa Żuka opracował wstępny schemat funkcjonalno-programowy dla placu Litewskiego. Przebudowa zostanie powierzona projektantom wyłonionym w procedurze przetargowej prowadzonej w formie dialogu konkurencyjnego.

Analizując funkcję przestrzeni placu wyodrębniono wstępnie dwie główne strefy funkcjonalne, są to: w północnej jego części przestrzeń publiczna rekreacyjna, powiązana z ekspozycją obu pałaców użytkowanych obecnie przez UMCS, i w części południowej reprezentacyjna przestrzeń publiczna, do której włączono również Krakowskie Przedmieście.

W zakresie komunikacji rozważane jest stworzenie ciągu pieszego na odcinku Krakowskiego Przedmieścia do ul. 3-go Maja, ograniczenie komunikacji kołowej w północnej części placu, wzdłuż budynków UMCS, obsługę placu komunikacją publiczną ulicą 3-go Maja.

Ważnym elementem zamierzonych działań jest infrastruktura znajdująca się pod placem. Istnieje konieczność uporządkowania sieci infrastruktury, rozważana jest lokalizację części sieci w kanale zbiorczym.

Po szczegółowej analizie planowane jest uporządkowanie istniejącej zieleni i opracowanie programu jej bieżącej pielęgnacji po wykonaniu prac. Rozważenia wymaga lokalizacja na terenie placu toalet, placu zabaw i miejsc rekreacji czynnej, które powinny się znajdować na placu, by mogli z nich korzystać mieszkańcy. Analizy wymagają miejsca lokalizacji części pomników oraz forma i miejsce elementu wodnego na placu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.