PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak myśleć o rewitalizacji miast?

  • pt    29 sierpnia 2014 - 07:54
Jak myśleć o rewitalizacji miast?

Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie jednym z wymogów przy udzieleniu unijnego wsparcia dla przedsięwzięć o tym charakterze – poinformował wiceminister infrastruktury Paweł Orłowski.
Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna być kompleksowa – łączyć działania o różnorodnym charakterze – i skoncentrowana na najbardziej zdegradowanych obszarach. Musi opierać się na współpracy i uporządkowanych działaniach różnych podmiotów oraz być prowadzona w ścisłym partnerstwie z lokalną - wyliczał wiceminister infrastruktury Paweł Orłowski.

Czytaj: MIR: poprawimy jakość życia w polskich miastach

Jak przypomina Ministerstwo Ifrastruktury i Rozwoju rewitalizacja jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju miast. O tym jak należy ją postrzegać, mówi projekt Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Powinny to być działania z zakresu infrastruktury, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest ożywienie, poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na danym obszarze.

Czytaj też: Mieszkalnictwo i rewitalizacja jako priorytety programów miejskich w latach 2014 -2020

Natomiast dokumentem ujmującym w sposób całościowy kwestie związane z rewitalizacją będzie Narodowy Plan Rewitalizacji (NPR).
Oba dokumenty są obecnie opracowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

NPR wprowadzi rozwiązania systemowe do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych, obejmujące regulacje prawne, mechanizmy koordynacji działań współfinansowanych z Funduszy Europejskich, projekty pilotażowe prowadzone w Wałbrzychu, Łodzi i Bytomiu oraz wsparcie merytoryczne władz samorządowych i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju podkreślił, że konieczne jest zerwanie z postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie działań. – Aby była ona skuteczna, konieczne jest opracowanie przez gminy kompleksowych programów rewitalizacji, które powinny koncentrować się na rozwiązaniu najważniejszych problemów – zaznaczył.

Wymaga to od władz samorządowych dokonania pogłębionej analizy sytuacji oraz umożliwienia wszystkim zainteresowanym zabrania głosu w konsultacjach, a następnie aktywnego włączenia się w realizację programu. W dokumentach tych należy wskazać planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne oraz przedsięwzięcia je uzupełniające, a także prognozowany efekt podejmowanych działań.

– Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie jednym z wymogów przy udzieleniu unijnego wsparcia dla przedsięwzięć o tym charakterze – poinformował wiceszef resortu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Ryszard Kmieć., 2014-08-30 13:16:44

    Dzień Dobry. Bardzo jestem mile zaskoczony.Proszę tylko o dodanie słowa Partycypacja- nie jako Forma Budżetu Partycypacyjnego- ale współodpowiedzialność- nie tylko Mieszkańców, ale prężnego Lokalnego środowiska które można ująć w słowach kluczowych 1-3 Europejskiego Kongresu MŚP ; nauka- biznes- sa...morząd Razem dla Gospodarki Polski. Ryszard Kmieć - ( w organizacji) Biuro ds.Partycypacji Stref Energooszczędności-ANNA-prototyp fabryki 1000 Miejsc Pracy.  rozwiń